Værdig ældrepleje

Her finder du værdighedspolitikken og redegørelser for anvendelse af værdighedsmidlerne.

Sundheds- og Ældreministeriet har i sin ”Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen” beskrevet kommunens forpligtigelse til, at udarbejde en værdighedspolitik samt revidere den det første år i den kommunale valgperiode. Ministeriet har ligeledes anført at kommunen skal lægge redegørelserne for anmeldelse af midlerne på kommunens hjemmeside.

Her kan du læse værdighedspolitikken og kommunens redegørelser.

Værdighedspolitik

Her kan du læse Herlev Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet:

Redegørelser

Her kan du læse redegørelserne for anmeldelse af midler til en værdig ældrepleje: