Enkefru Mathilde Jørgensens legat

Her kan du finde informationer og ansøgningsskema til legatet for værdigt trængende Herlevborgere over 60 år.

Sundheds- og Voksenudvalget uddeler legatet én gang årligt. Dette bliver annonceret i Herlev Bladet i januar måned.

Ansøgningsfristen er hvert år fredag den 15. februar kl. 08.00.
Ansøgere, der ikke har hørt fra legatbestyrelsen inden den 31. marts, er ikke kommet i betragtning.
Du skal benytte dette ansøgningsskema til at søge legatet.