Støtte i hverdagen

Der er flere muligheder for at få støtte i hverdagen, så det er lettere for dig at blive i egen bolig.

Post til døren

Hvem kan søge post til døren?

Hvis du ikke er i stand til at hente din post i en brevkasse eller i et brevkasseanlæg, kan du søge om at få posten bragt til din dør.

Post til døren er ifølge loven et personligt anliggende. Det har ingen betydning for bevillingen, om andre i husstanden kan hente post.

Hvordan søger du om post til døren?

Hvis du får hjælp fra kommunen:

Hvis du ikke er i stand til at hente din post, og du modtager hjælp i henhold til serviceloven eller sundhedsloven, kan du bevilges post til døren.

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen:

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven eller sundhedsloven, vil vi bede om dokumentation for dit behov for post til døren. Det kan for eksempel ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

Hvis du ved hjælp af en lægeerklæring kan dokumentere behovet, vil kommunen bevilge dig post til døren.

Ansøgning

Søg online om at få post til døren

Når vi modtager din ansøgning, tager vi stilling til, om du er berettiget til post til døren. Vi giver PostNord besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.

Flere oplysninger

For at få posten bragt til din dør, skal der være en brevsprække i din hoveddør eller der skal stå en brevkasse tæt ved din hoveddør.

Du kan læse mere om reglerne hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller kontakte dit posthus for yderligere informationer.

Snerydning

Snerydning er et servicetilbud til borgere, der bor i Herlev Kommune.

Hvem kan godkendes til snerydning

Betingelserne for at få snerydning er, at der ikke bor en anden rask person på din adresse, at du er kronisk syg og/eller har en varig funktionsnedsættelse, som kan være:

at du er meget gangbesværet og benytter kørestol eller andre hjælpemidler.

at du lider af dårligt hjerte eller nedsat lungefunktion, som udelukker hård fysisk aktivitet.

at du af anden årsag er fysisk og/eller psykisk svækket.

Der er et begrænset antal pladser i ordningen, og du vil derfor blive skrevet på venteliste, hvis der er flere ansøgere, end der er pladser til.

Hvad koster ordningen?

Ordningen er gratis.

Hvad indebærer ordningen?

Der bliver ryddet sne på hele dit fortov, på havegangen fra fortov til hoveddør og fra hoveddør til affaldsstativ og postkasse.

Der ryddes sne på hverdage kl. 7-15. Hvis der er kommet meget sne, må du være forberedt på, at der kan gå flere dage, før der bliver ryddet sne hos dig. Derfor bør du være opmærksom på, at du som grundejer har det formelle ansvar for, at fortovet bliver ryddet for sne.

I starten af november vil Herlev Kommune levere en spand salt på din adresse. Hvis der er behov for mere salt, kan du rekvirere det hos Serviceafdelingen.

Du skal være opmærksom på, at spanden genbruges og ombyttes ved hver levering af salt.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til udførsel af snerydning, herunder levering af salt, skal du kontakte Serviceafdelingen.

Hvis du har spørgsmål til snerydningsordningen, herunder ansøgning og venteliste, skal du kontakte Visitationen.

Ansøgningsskema

Hvis du mener, at du opfylder betingelserne ovenfor og gerne vil ansøge om snerydning, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende til os som anført.

Hjælp og pleje

Vi tilbyder en række ting, der kan være med til at gøre din hverdag lettere.

Læs mere om de enkelte tilbud her

 

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud for dig over 65 år. Samtalen tager udgangspunkt i de aldersbetingede overvejelser, som du kan have i forhold til din trivsel, din færden og dine aktiviteter.

Forebyggende hjemmebesøg

Alle borgere på 65 år eller derover skal, i henhold til Lov om forebyggende hjemmebesøg, have tilbud om ét forebyggende hjemmebesøg om året. Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. Tilbuddet gælder ikke borgere, der får personlig pleje eller sygepleje. Du får besøg af en forebyggende medarbejder, der har et bredt kendskab til social- og sundhedsmæssige forhold og Herlev Kommune.

Om besøget

Samtalen er din personlige samtale. Med baggrund i din hverdag kan vi inspirere og vejlede dig i, at afklare nogle af de aldersbetingede overvejelser, som du kan have i forhold til din trivsel, din færden og dine aktiviteter, således at du fortsat kan bevare din livskvalitet og tryghed.
Er du i en vanskelig situation eller er du blevet enke/enkemand, kan du bede om flere besøg.

Inspirationsmøde for nye 75 årige

Som et nyt tiltag tilbydes nye 75 årige at komme til et inspirationsmøde. På inspirationsmødet kan du dels høre om forebyggende hjemmebesøg og dels få nogle input til, hvad du skal være særligt opmærksom på som +75årig. Et inspirationsmøde kunne eksempelvis handle om D- vitamins betydning for helbredet og om at bevare et godt helbred hele livet.

Har du behov for yderligere hjælp?

Vi kan ikke bevilge dig praktiske ydelser, personlige ydelser eller sygeplejeydelser samt hjælpemidler. Har du behov for dette, finder du det på siden Hjælp og pleje

Voksenrådgivning og Visitation Visitationen

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 62 92
visitationen@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag Lukket  - Lukket
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -