Forside | Borger | Natur og parker | Aktuelt i natur og parker | Tilladelse til arrangement i kommunale parker og natur

Tilladelse til arrangement i kommunale parker og natur

Her kan du læse om reglerne for og søge tilladelse til at holde at holde offentlige og private arrangementer i Herlev Kommunes grønne områder.

Sådan får du tilladelse til dit arrangement

Ønsker du at holde et arrangement på et af kommunens grønne områder, fx i en park, skal du søge tilladelse hos Herlev Kommune. Du skal sende din ansøgning til tm@herlev.dk. I ansøgningen skal du skrive:

 • Hvornår skal arrangementet afvikles
 • Hvem er arrangørerne
 • Hvordan annonceres om arrangementet
 • Hvem er ansvarlig for oprydning efter arrangementet

Kommunen giver normalt tilladelse til:

 • arrangementer, der er åbne for offentligheden, og som har et almennyttigt formål. Fx cirkus, børnefestival og sportsarrangementer.
 • private arrangementer, fx bryllupper og fødselsdagsfester, så længe de ikke generer andre og/eller betyder, at kommunen skal bruge penge på oprydning, skiltning, græsslåning eller andet.

Særligt for sankthansbål

Foreninger, herunder grundejerforeninger, kan søge om at låne kommunens grønne arealer til sankthansbål. Du skal sende din ansøgning til tm@herlev.dk. I ansøgningen skal du skrive:

 • Hvor ønsker foreningen, at der etableres et sankthansbål
 • Hvem er ansvarlige for arrangementet
 • Er beredskab orienteret om bålet
 • Hvor mange forventes at deltage i sankthansfesten

I 2017 har fire foreninger fået tilladelse til at arrangere sankthansbål – ved søen i Elverparken, Grønningen, HOFOR’s regnvandsbassin og ved siden af Herlev Idrætscenters klubhus.

Sankthansbål på private arealer
Alle kan lave sankthansbål på private arealer. Det kræver ikke tilladelser, men Beredskab Østs anvisninger for bål bør følges.

Kommunen leverer grene til dit bål
Herlev Kommune vil gerne hjælpe med at levere grene til offentlige sankthansbål arrangeret af foreninger. Skriv til kirsten.hoi@herlev.dk

Hvis du selv står for at samle grene til sankthansbålet, har vi få enkle regler, du skal være opmærksom på:

 • bålet skal bestå af grene og kvas (ikke fældede træer, buske eller grenaffald fra haver)
 • grene og kvas må tidligst lægges klar to dage før, at bålet skal tændes

Reglerne er lavet for at beskytte dyreunger, der søger bolig i kvas og grene og for at undgå, at gerne og kvas til bål roder på kommunens områder.

Sidst opdateret 07/06 2017