Forside | Borger | Natur og parker | Aktuelt i natur og parker | Blomstrende buske og stauder ved stiforbindelse mellem Fagotvej og Ring 3

Blomstrende buske og stauder ved stiforbindelse mellem Fagotvej og Ring 3

Torsdag d. 9. marts udbedres beplantningen langs stien mellem Fagotvej og Ring 3. Arbejdet forventes at tage et par uger

Planen ses nederst

Nuværende selvsåede buske fjernes, og der plantes følgende blomstrende sirbuske ind mod skel som markeret på planen:
•    30 Rød kornel,
•    30 Forsythia,
•    30 Liguster og
•    50 Snedriverbusk.
De højeste buske ind mod skel, de laveste forrest ud mod stauder og sti.

De 2 cirkulære staudebede tilplantes med

•    100 Storkenæb – Geranium ”Max Frei” (10 pr. kvm)
•    70 Hjertegræs – Briza media (7 pr kvm),
•    70 Blåaks – Selaria Autumnalis (7 pr. kvm)
•    70 Sankt Hans Urt – Sedum matrona (7 pr. kvm)

Fagotvej

Arbejdet udføres af  OK Nygaard, som har kontrakt for gartnerarbejde i Herlev Kommune

Sidst opdateret 04/04 2017