Drikkevand

Find oplysninger her om drikkevandet i Herlev Kommune.

Drikkevandsforsyning

HOFOR står for levering af drikkevand i Herlev Kommune. Kontakt HOFOR, hvis du oplever driftsproblemer med levering af drikkevand, eller hvis du har konkrete spørgsmål om tilslutning af ejendom til vandforsyningsnettet. Se oplysninger på www.hofor.dk eller kontakt HOFOR på tlf. 33 95 33 95.

Herlev Kommune er myndighed for drikkevandsvandforsyningen. Kontakt Herlev Kommune, hvis du oplever problemer med drikkevandets kvalitet, eller hvis du har spørgsmål til drikkevandsforsyning i øvrigt.

Herlev Kommune har i 1997 udarbejdet en vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanen er det samlede administrative grundlag for forsyning af vand i kommunen, herunder udbygning og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Hvor hårdt er vandet i Herlev?

Vandets hårdhed i Herlev Kommune er 18-20, hvilket betegnes som ’hårdt til meget hårdt’.

Vandets hårdhed måles i °dH (Deutsche Härte).

Middelhårdt vand defineres som 8-12 °dH, temmelig hårdt vand som 12-18 °dH, hårdt vand som 18-24 °dH og meget hårdt vand som 24-30 °dH.

Når du doserer vaskepulver eller indstiller opvaskemaskinen, skal du gøre det efter vandets hårdhedsgrad.

Grundvandsbeskyttelse

Grundvandet under Herlev Kommune bruges som drikkevand. Herlev Kommune har målsætning om, at beskytte grundvandsressourcen ved at gøre en aktiv indsats for at reducere eller fjerne grundvandstruende aktiviteter i kommunen.

Det nordlige Herlev nord for Klausdalsbrovej er udpeget som område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Grundvand fra dette område oppumpes af HOFOR på kildepladser langs Tibberup Å i Furesø Kommune. I områder med særlig drikkevandsinteresse må der ikke etableres særligt grundvandstruende aktiviteter.

Resten af Herlev Kommune er udpeget som område med drikkevandsinteresse (OD).

HOFOR har kildepladser langs Kagsåen, hvor der oppumpes grundvand fra den østlige del af Herlev Kommune.

Herlev Kommune har udarbejdet 2 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne indeholder en række af initiativer, der skal forebygge at grundvandet bliver forurenet.

Vand og Natur - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 64 27
vandognatur@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -