Herlev Kommune beskytter grundvandet så du og jeg kan få rent vand ud af hanerne.

Regnvand

Tag- og overfladevand kan ledes til kloakken eller nedsives f.eks. gennem en faskine.

Drikkevand

Find oplysninger her om drikkevandet i Herlev Kommune.

Spildevand

Her finder du bl.a. information om kloakker og om hvordan du ansøger om samletanke, olieudskillere og tilslutning til kloak.

HOFOR

HOFOR er hovedstadsområdets forsyningsselskab. HOFOR leverer drikkevand og aftager spildevand i Herlev Kommune.

Klimatilpasning og skybrud

Herlev Kommune og HOFOR arbejder på at klimatilpasse afledningssystemer og vandløb for at sikre byen mod oversvømmelser ved store regnhændelser.

Vandløb

Find oplysninger her om vandløb samt regler for afledning af vand til vandløb, grøfter, dræn eller søer.