Vandløb

Find oplysninger her om vandløb samt regler for afledning af vand til vandløb, grøfter, dræn eller søer.

Vandløb

I Herlev Kommune er der 4 offentlige vandløb:

Tibberup Å løber fra Smørmosen langs kommunegrænsen til Gladsaxe og Furesø kommuner til Værebro Å og Roskilde Fjord. Se vandløbsregulativ for Tibberup Å.

Sømose Å løber fra Sømosen langs kommunegrænsen til Ballerup Kommune til Harrestrup Å. Se vandløbsregulativ for Sømose Å.

Kagså løber fra Kagsåparken langs kommunegrænsen til Gladsaxe og Københavns kommuner til Harrestrup Å. Se vandløbsregulativ for Kagså

Harrestrup Å løber i kommunegrænsen til Glostrup Kommune fra Harrestrup Mose i Albertslund til Kalveboderne syd for København. Se vandløbsregulativ for Harrestrup Å.

Vedligeholdelse af offentlige vandløb
Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen. Vedligeholdelsen er fastlagt i vandløbsregulativerne. Vedligeholdelsen består af skæring af vegetation i vandløbene og løbende sikring af vandløbenes vandføringsevne. Spørgsmål om vedligeholdelsen rettes til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø.

Har du vandløb, grøfter, dræn på ejendommen

Vandløb, grøfter, dræn og søer ejes af grundejer.

Grundejer har pligt til at vedligeholde grøfter og dræn, som forløber over matrikelgrænsen. Undtagen offentlige vandløb, som vedligeholdelse af kommunen.

Vandløb, grøfter, dræn og søer må kun ændres efter godkendelse fra kommunen.

Kontakt Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, hvis du vil:

  • Ændre, nyetablere eller nedlægge vandløb, grøfter, rørledninger, dræn eller søer.
  • Opsætte hegn, broer eller bygge langs vandløb.

Vil du aflede til vandløb, grøfter, dræn, søer

Som grundejer kan du som udgangspunkt aflede vand til vandløb, grøfter, dræn og søer.

Afledning kræver godkendelse fra kommunen.

Kontakt Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, hvis du ønsker at aflede vand, eller hvis du har spørgsmål til afledning i øvrigt.

Vandråd

I forbindelse med de kommende statslige vandområdeplaner 2021-2027 skal kommunerne under inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats. Herlev Kommune er beliggende dels i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord og dels i oplandet til Køge Bugt.

Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord
Egedal Kommune er sekretariatskommune for vandrådet for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord. Læs mere om vandrådet for ISefjord og Roskilde Fjord på Egedal Kommunes hjemmeside.

Vandråd for Køge Bugt
Køge Kommune er sekretariatskommune for vandrådet for oplandet til Køge Bugt. Læs mere om vandrådet for Køge Bugt på Køge Kommunes hjemmeside.

Natur- og Miljøteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 64 00
vandognatur@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -