død rotte

Forbud mod privat rottebekæmpelse med gift

Herlev Kommunalbestyrelse har onsdag den 15. april 2020 besluttet, at der ikke længere må bruges gift i den private rottebekæmpelse.

Forbuddet betyder, at du som privat rottebekæmper stadig kan have sikringsordninger og udføre forebyggelse og bekæmpelse i Herlev Kommune - så længe du ikke benytter gift hertil. Det gælder både for R1- og R2-autoriserede rottebekæmpere.

Som rottebekæmper er du forpligtiget til, at leve op til de krav, der er til den private bekæmpelse, som er beskrevet i Herlev Kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Hvis du konstaterer rotter, skal det anmeldes til Herlev Kommune.

Baggrund

Herlev Kommune har et ønske om:

  • at få et bedre overblik over den samlede rotteforekomst.
  • at sikre en prioritering af forebyggelsesindsatsen.
  • at rottebekæmpelse med gift kommer til at følge den samme standard i hele kommunen.

 

Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet, at privat rottebekæmpelse med brug af gift, ikke længere er tilladt. Forbuddet omhandler både antikoagulanter og gift med aktivstoffet cholecalciferol. Dermed vil Herlev Kommune opnå de ønskede effekter, mens erhvervslivet får færrest mulige ændringer i deres nuværende rutiner og procedurer.

Vi har indledt et samarbejde med en virksomhed, som vil agere pilotvirksomhed for at teste en ny fremgangsmåde for fødevarevirksomheder af. Ud fra dette samarbejde er der udarbejdet en procedure til håndtering af rotter på fødevarevirksomheder, som beskriver samarbejdet mellem Herlev Kommune og de private rottebekæmpere, til brug i konkrete rottesager.

I kommunens handlingsplan er beskrevet de krav, Herlev Kommune stiller til den private rottebekæmpelse fremover. Handlingsplanen er vedtaget den 15. april 2020. For nye aftaler om bekæmpelse eller nye sikringsordninger betyder det, at handlingsplanen allerede nu skal efterleves. For eksisterende aftaler betyder det, at de skal rettes til inden 15. april 2021, så de ikke længere omhandler bekæmpelse af rotter med gift.

Hvad skal du gøre, hvis du har en sikringsordning

Kommunen er den håndhævende myndighed, og har derfor det overordnede ansvar for en effektiv rottebekæmpelse. Kommunen tilbyder ikke den enkelte borger og/eller virksomhed hjælp til at forebygge rotter.

Har man som virksomhed indgået en privat sikringsordning mod rotter med et privat skadedyrsfirma, skal den som minimum inkludere en grundig bygningsgennemgang, som kan suppleres med monitorering for rotteaktivitet og bekæmpelse af rotter.

Man skal være opmærksom på, at selve bekæmpelsen ikke længere automatisk er en del af sikringsordningen. Dette skyldes nye regler i rottebekendtgørelsen.

Du skal sikre dig, at dine kontrakter bliver opdateret, så det klart fremgår, om bekæmpelsen er en del af sikringsordningen eller ej, samt præcis hvilke dele af ejendommen / matriklen der er inkluderet i sikringsordningen.

Den 15. april 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Herlev Kommune. Det er med denne handlingsplan besluttet, at private rottebekæmpere ikke længere må benytte gift til bekæmpelse af rotter i Herlev Kommune. Du skal sikre dig, at din rottebekæmpelsesaftale bliver opdateret, så det fremgår, at der ikke længere må benyttes gift til rottebekæmpelsen. Har du allerede en aftale om sikringsordning eller rottebekæmpelse, skal du have dette på plads inden 15. april 2021. For nye aftaler om sikringsordning eller rottebekæmpelse, gælder kravet allerede nu.

Vil du give input til fremtidens rottebekæmpelse i Herlev Kommune?

Herlev Kommune har et ønske om at være mere i dialog med virksomhederne i kommunen, for at sikre, at vi får lavet den bedst mulige rottebekæmpelse, og derfor inviterer vi virksomheder og beboerforeninger med sikringsordninger i kommunen til at være en del af en samarbejdsgruppe om rottebekæmpelse.

Du kan skrive til rotter@herlev.dk for at høre mere om, eller melde dig ind i, gruppen. Der bliver afholdt møde 1-2 gange årligt.

Spørgsmål og svar

Hvordan anmeldes rotter?

Hvis du ser rotter i fødevarevirksomheder (ude såvel som inde), institutioner eller beboelse skal du ringe på akuttelefonen – 44 52 64 70.

Alle andre anmeldelser af rotter skal ske via Driftweb.

Hvor hurtigt kommer Herlev Kommune på tilsyn?

Vi skelner mellem akutte og ikke-akutte tilsyn;

• Akut – i fødevarevirksomheder og på institutioner (ude såvel som inde) og indendørs i beboelse vil vi komme på første besøg hurtigst muligt og som minimum inden for samme dag – også i weekender og på helligdage.

• Ikke-akut – første besøg vil ske senest næstkommende hverdag.

Hvad koster det at få bekæmpet rotter?

Rottebekæmpelsen i Herlev Kommune bliver betalt over ejendomsskatten, så det koster ikke noget at få besøg af kommunens rottebekæmper. Du betaler heller ikke for de fælder, og/eller gift der bliver brugt under bekæmpelsen.

Hvis der er udgifter til udbedringer i forbindelse med rotteangreb, skal den enkelte grundejer selv betale for udbedringen. Det kan være en god idé at kontakte dit forsikringsselskab, da de ofte dækker en del af udgifterne.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om rotter, kommunens forpligtelser og handlingsplan her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål vedrørende forbuddet mod privat rottebekæmpelse med gift, er du velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø via mail rotter@herlev.dk eller telefon 44 52 64 00.

Rotter og andre dyr - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade90
2730 Herlev
44526400
rotter@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 08:30  - 15:00
Tirsdag 08:30  - 15:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 08:30  - 17:00
Fredag 08:30  - 12:00
Lørdag  -
Søndag  -