Nytte- og pensionisthaver

Herlev Kommune har et antal nyttehaver beliggende henholdsvis på Stokholtbuen og på Klausdalsbrovej.

I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne hersker et aktivt og socialt samvær omkring fritid og havedyrkning.

Nyttehaverne måler ca. 150m2, og pensionisthaverne ca. 75 m2. Haverne skal dyrkes og renholdes, så nabohaverne ikke generes med spredning af ukrudt, væltede hække o.a.        

 

Hvem kan leje en nyttehave?

Alle Herlevborgere har mulighed for at leje en nyttehave.

Hvem kan leje en pensionisthave?

Det kun pensionister som kan leje en pensionisthave.

Hvad koster det?

Det koster 870 kr. om året at leje en nyttehave, og der skal ved nye lejemål betales 510 kr. i depositum som et engangsbeløb.

Pensionisthaverne kan lejes for 360 kr. pr. år og der skal betales et depositum på 255 kr. ved nye lejemål. Havelejen opkræves hvert år pr. 31. januar.

Ansøgning, opsigelse og mere information