Naturområderne i Herlev

Læs her om stier, ridestier, lystfiskeri, hundefolde hvor din hund må være fri og meget mere.

Fiskeri i søer

Herlevs mange småsøer indbyder til lystfiskeri for børn og voksne. 

Det er tilladt at lystfiske i alle søer, der ejes af Herlev Kommune.

Fiskeri i andre søer end kommunens kræver altid en aftale med ejeren. Dette gælder bl.a. Vesterled Sø.

Ved fiskeri gælder de landsdækkende regler om fisketegn for alle mellem 18 og 65 år. Læs mere hos Miljø- og Fødevareministeriet.

Herlev Kommune opfordrer til altid at tage hensyn til naturen og andre naturbrugere. Undgå forfodring, da det forurener søerne med næringsstoffer, og efterlad ikke affald eller fiskesnører, da det skader dyrelivet og naturoplevelsen for andre.

Vær opmærksom på, at nogle søer anvendes til regnvandsbassiner for vand fra veje m.m. Disse søer kan indeholde miljøfremmede stoffer, og det kan derfor ikke anbefales at spise fisk derfra. Dette gælder blandt andre: Lindbjerg Sø, Lidssøen, Dildhavebassinet, Herlev Gadekær, Hospitalssøen, Kagssøen, Sortsø og Sortemosen.

Ridestier

I Hjortespringkilen i det nordlige Herlev findes 2,4 km separate ridestier. I kombination med andre stier og mindre veje er det muligt at komme rundt i det meste af området.

Se kort med ridestier her

Af hensyn til naturen og de andre naturgæster gælder følgende regler for ridning på Herlev Kommunes stier og arealer:

 • Tag hensyn til andre naturgæster. Ved møde med andre naturgæster og ryttere skal passage ske i skridt.
 • Du må ikke lægge forhindringer (spring) ud på ridestierne uden konkret tilladelse.
 • Der må rides:
  • på de afmærkede ridestier. Dårligt føre på ridestien giver ikke ret til at ride på andre stier.
  • På de afmærkede fælles cykel-, gang- og ridestier.
  • På grusvejene i skridt.
 • Der må ikke rides:
  • På grusvejene i galop, trav, tølt eller pas.
  • På øvrige cykel- og gangstier.
  • På rabatter langs veje og stier.
  • På marker, græsarealer og i skovbunden

Ridning foregår på eget ansvar. Det er ikke sikkert, at ridestierne er plane og egnet til galop, eller at grenene er beskåret, så der er frit i rytterens højde.

Overtrædelse af reglerne kan resultere i politianmeldelse.

Her må hunden gå løs

Der er 3 hundefolde i Herlev, og kun her må hunde gå uden snor.

I Herlev Kommune kan du som hundeejer lade din hund gå frit i kommunens 3 hundefolde. Hundefoldene finder du i Smalskov, Træbanken og Hospitalsparken.

Alle andre steder skal hunde være i snor – både af hensyn til mennesker og dyr.

Find din nærmeste hundefold:

Flink af natur - hold hunden i snor
Selv om din hund er sød og velopdragen, kan den skræmme børn eller voksne, der ikke kender den. Og selv den dejligste hund kan komme til at følge instinkterne, når den opdager en fugleunge i krattet. Særligt omkring Kildegården oplever vi desværre, at løse hunde skambider områdets dyr.

Det er dit ansvar at holde hunden i snor, så andre dyr og mennesker kan færdes frit.

Se Friluftsrådets kampagne "Flink af natur".

Se også Naturstyrelsens regler for hunde i naturen.

Stier

Herlev Kommune har mange stier for cyklister og for gående. Nogle stier er gode til at skyde en genvej som fodgænger eller cyklist. Der er flere steder med skiltning markeret, hvor stierne fører hen.

Sikkerhed og en god forbindelse
Hensigten med stisystemet i Herlev er at skabe mulighed for motion og rekreation i grønne områder, og at give trafiksikre transport muligheder for gående og cyklende.

Om stisystemet
Tidligere handlede det om at stier fremmede et sikkert miljø for børn og svage. Nu handler det også om at skabe en god forbindelse mellem Herlevs lokalområder og at få flere til at komme ud i det grønne og vælge ”hjulene” eller ”benene” som transport frem for bilen.