Aktuelt i natur og parker

Læs om nye anlæg, omlægninger og renoveringer i parker og grønne områder.

Træbanken - opretning og fornyelse

Der er fældet og beskåret rigtig mange træer og buske i Træbanken i løbet af vinteren 2017-18. Udtyndingen af træer er udført for at bevare flest mulige forskellige arter af træer og buske. En del træarter er forsvundet fra  Træbanken, fordi de er udkonkurreret af kraftigt voksende arter som Ahorn, Lind og Spidsløn, der har ”taget livet af svagt voksende arter. Andre arter er forsvundet fordi mosegrise har hærget – særligt i Træbankens  nordøstlige del. Træbanken er som følge af udtyndingerne blevet meget mere lysåbent. For at undgå at området gror til igen med selvsåede træer og buske, er græsplejen i området intensiveret.

 

Nye navneskilte

I Træbanken er opsat nye skilte med danske og latinske navne samt QR-koder, som henviser til beskrivelser af hver enkelt art, som også kan læses på www.traebanken.naturcenterkildegaarden.dk
 

Skilte ved indgangen indeholder informationer om de forskellige faciliteter i Træbanken. 

Find rundt i området
Fra hovedindgangen ved Gråpilevej kan du følge den brede græssti tværs gennem området. Som vist på kortet kan du komme ad små stier videre rundt i hele Træbanken.
Træer og buske er placeret, så de der står hinanden nær i botanisk forstand, også er placeret tæt på hinanden rent fysisk.

Skan koden på træet
Ved de forskellige træer og buske har vi placeret et skilt med artens danske og latinske navn samt en QR-kode. Når du skanner koden med din smartphone, får du information om det enkelte træ eller busk.

Shelter og bålplads
Rundt om i området har vi anbragt borde og bænke, hvor du er velkommen til at nyde din medbragte mad. Har du lyst til at opleve Træbanken om natten, har vi indrettet et område med både bålplads og shelter.

Tag bare hunden med
Hunde er velkomne i Træbanken. Men husk, at de skal være i snor og brug affaldskurvene til hundeposerne. Syd for hovedindgangen finder du Hundeskoven – et mindre, indhegnet område. Her kan du lade din hund løbe uden snor og slukke tørsten ved vandposten.

Træbankens historie
Træbanken har eksisteret i ca. 60 år og var oprindeligt Københavns Kommunes planteskole. Her blev i 30 år dyrket træer til kommunens veje, parker og institutioner. I 1992 overtog Herlev Kommune Træbanken og begyndte udviklingen af en samling af de mest almindelige træer og buske i Danmark.

Oplevelser året rundt
Formålet med det 4 ha store område er i dag dels at skabe en smuk, grøn oase, dels at give besøgende mulighed for at blive ført ind i botanikkens verden og lære en lang række træer og buske at kende. Træbanken er for alle, der ønsker en spadseretur i et smukt område for at opleve træernes mangfoldighed og deres udvikling i løbet af året.