Er du generet af støj, røg eller andet?

Læs mere her, hvis du er generet af støj eller røg fra dine naboer.
Herlev Kommune opfordrer altid til, at du selv tager kontakt til dem der støjer eller støver. I langt de fleste tilfælde kan problemer løses ved at tale sammen. Hvis problemet fortsætter, kan Herlev Kommune i nogle tilfælde gribe ind via lovgivningen.

Musik & fester

Kommunen kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner.

Her henvises til Københavns Vestegns Politi

Haveredskaber og værktøj

Klager over haveredskaber, værktøj og lignende bør rettes til grundejer- eller boligforeningen.

Foreninger har ofte regler for i hvilke tidsrum, det er tilladt at bruge støjende redskaber.

I ekstreme tilfælde, f.eks. brug af motorsav om aftenen eller natten, bør politiet kontaktes, da det er en overtrædelse af politivedtægten.

Biler, motorcykler og knallerter

Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end nødvendigt - og højst i 1 minut.

Lader du motoren gå i tomgang i mere end et minut, risikerer du en bøde på 500 kr.

Overtrædelse af tomgangsregulativet anmeldes til Politiet.

Støj fra byggeri

Ved bygge- og anlægsarbejde i Herlev Kommune skal en række regler overholdes, se:
Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter

Her står blandt andet, at den almindelige arbejdstid i Herlev Kommune er: 

  • Mandag-fredag: 7-18 
  • Lørdag: 7-14

Hvis forskriften ikke kan overholdes, skal du kontakte Herlev Kommune.

Røg fra brændeovne

Hvis røgen fra en brændeovn er mørk og lugter, kan det skyldes, at der bliver tændt forkert op i brændeovnen eller der fyres med vådt brænde.

Er du generet af røg fra en brændeovn, opfordrer og anbefaler Herlev Kommune, at du i første omgang selv kontakter ejeren af brændeovnen. I langt de fleste tilfælde, kan problemer løses ved at tale sammen.  

Husk at ejeren sikkert ønsker en korrekt optænding og afbrænding, men blot har været uopmærksom. Henvis gerne ejeren til Herlev Kommunes hjemmeside om brændeovne for små tips, der gør en forskel.

Er problemet tilbagevendende, så indsendt klage til Herlev Kommune. Så kontakter vi ejeren af brændeovnen.

Afbrænding af haveaffald

Borgere og grundejere må på egne arealer afbrænde:

  • små mængder rent, tørt brænde på særligt indrettede bålpladser
  • haveaffald Sankt Hans aften.
Natur- og Miljøteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526400
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -