Takster, Affaldsplan- og regulativer

Læs mere om Herlev Kommunens regulativ for husholdningsaffald og den gældende affaldsplan.

 

 

 

Takster 2019

Se oversigten over takster for renovation i 2019, samt priser på nye affaldsbeholder og sække.

Samtlige priser af angivet i kr. og med moms

Årlig husholdningsafgift (fællesudgifter):

Enfamiliehuse med individuel afhentning af dagrenovation 1.717,50
Kollektiv bebyggelse og havekolonier med samlet afhentning af dagrenovation 1.252,50

Årlig afhentningsafgift for dagrenovation:

 
125 liter sæk  

hver uge

hver 14. dag

1.075,00

662,50

80 liter beholder  

hver uge

hver 14. dag

981,50

594,00

140 liter beholder  

hver uge

hver 14. dag

1.181.50

744,00

240 liter beholder  

hver uge

hver 14. dag

1.512,50

962,50

400 liter beholder 2.412,50
660 liter beholder 3.575,50
800 liter beholder 4.375,00
Nedgravet ugetømning 12.437,50
Nedgravet pris pr. ton behandlet affald 437,50

Priser på beholdere og sæk

 
140 liter beholder 300,00
240 liter beholder 400,00
Miri-stativ til 125 liter sæk 1.000,00
Kompostbeholder 650,00
Beholder til haveaffald 300,00
Ekstra sække til haveaffald (købes på Genbrugsstationen) 5,00
Mærkat til ekstra sæk til dagrenovation (købes på rådhuset, Genbrugsstationen og Herlev Bibliotekerne) 30,00

Regulativ for husholdningsaffald

Herlev Kommunes regulativ for husholdningsaffald gældende fra 17. marts 2016 fastsætter reglerne for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Herlev Kommune.

Affaldsplan 2013-2024

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 23. maj 2013 Affaldsplan 2013-2024 for Herlev Kommune på vegne af Herlev Kommunalbestyrelse. Affaldsplanens vision Affaldsplanen vision er Fra affald til ressource. Visionen skal opnås gennem tre mål:

  • Ressourcerne skal ud af affaldet
  • Problemstofferne skal ud af affaldet
  • Kommunikation skaber handling

Målene udmøntes i handleplaner med en række indsatsområder i forhold til husholdninger, erhverv og kommunale institutioner.

Baggrundsmateriale for affaldsplanen:

Kortlægning og prognose

Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder 2009

Bilag 2 Prognose

Bilag 3 Liste over modtageanlæg

Affaldsteamet i Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526443
affald@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -