Takster, affaldsplan og regulativ

Læs mere om Herlev Kommunens regulativ for husholdningsaffald og den gældende affaldsplan.

 

 

 

Takster 2022

Se oversigten over takster for renovation i 2022

Samtlige priser af angivet i kr. og med moms

Årlig husholdningsafgift (fællesudgifter):

Enfamiliehuse med individuel afhentning af dagrenovation 2.621,25
Kollektiv bebyggelse og havekolonier med samlet afhentning af dagrenovation 1.676,25

Årlig afhentningsafgift for rest- og madaffald for villaer:

 
240 liter 2-kammer rest- og madaffald ugetømning 1.967,5
240 liter 2-kammer rest- og madaffald 14 dags tømning 1.281,25
140 liter 1-kammer restaffald ugetømning 1.773,75

Årlig afhentningsafgift for rest- og madaffald for kollektive bebyggelser:

 
125 liter sæk restaffald ugetømning 1.668,75
140 liter madaffald ugetømning 2.171,25
240 liter restaffald ugetømning 1.918,75
400 liter madaffald ugetømning 2.607,50
400 liter restaffald ugetømning 2.850,00
660 liter restaffald ugetømning 3.250,00
800 liter restaffald ugetømning 3.471,25
Nedgravet restaffald ugetømning 15.028,75
Nedgravet restaffald 14 dags tømning 7.700,00
Nedgravet madaffald ugetømning 16.127,5
Nedgravet madaffald 14 dags tømning 8.331,25
Nedgravet pris pr. ton behandlet restaffald 437,50
Nedgravet pris pr. ton behandlet madaffald 450,00
Komprimator restaffald ugetømning 65.958,75
Komprimator restaffald 14. dags tømning 32.546,25

Priser på beholdere og ekstra tømning

 
Kompostbeholder 650,00
Beholder til haveaffald 300,00
Ekstra sække til haveaffald (købes på Genbrugsstationen) 5,00
Mærkat til ekstra klar sæk til restaffald (købes på rådhuset, Genbrugsstationen og Herlev Bibliotekerne). Kan også købes via selvbetjening. 30,00

Regulativ for husholdningsaffald

Herlev Kommunes regulativ for husholdningsaffald gældende fra 18. juni 2021 fastsætter reglerne for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Herlev Kommune.

Affaldsplan 2022 - 2033

Miljø- Klima- og Teknikudvalget vedtog den 20. sepetmber 2021 Affaldsplan 2022 - 2033 for Herlev Kommune på vegne af Herlev Kommunalbestyrelse.

Affaldsplan 2022-2033 består af tre dokumenter:

  • Affaldsplanen som indeholder en redegørelse for kommunens overordnede vision, eksemplificeret ved tilhørende temaer, indsatsområder og aktiviteter.
  • Bilag 1 Kortlægning, som indeholder en status over kommunens nuværende affaldsmængder, indsamlingsordninger og den tilhørende økonomi.
  • Bilag 2 Fremskrivning, som vurderer de fremtidige affaldsmængder bl.a. i forhold til kapaciteten til forbrænding og deponering.

 

Affaldsplanen arbejder med fem overordnede temaer

  • Tema 1 - Forebyggelse
  • Tema 2 - Mere og bedre genanvendelse
  • Tema 3 - Smartere affaldsløsninger
  • Tema 4 - Sammen om affald
  • Tema 5 - Skadelige stoffer ud af affaldet 

 

Under disse teamer har kommunen fastlagt en handlingsplan med 19 indsatsområder, som hvert sætter fokus på udvalgte affaldsfraktioner eller bestemte målgrupper. Under det enkelte indsatsområder er der konkrete aktiviteter og mål.

 

Vejledning til etablering af nedgravet affaldsmateriel

Herlev Kommune har etableret en tømmeordning for kuber, nedgravede og seminedgravede affaldsbeholdere. I Herlev Kommune har boligselskaber og ejerforeninger (benævnes herefter "ejer") mulighed for at etablere nedgravede og seminedgravede affaldsbeholdere (benævnes herefter ”nedgravede beholdere”). Nedgravede beholdere er som udgangspunkt ejers ejendel.

Ved etablering af nedgravede beholdere skal alle krav være opfyldt. Det er ejers ansvar, at der leves op til alle krav. Leves der ikke op til alle krav kan ejer blive påbudt at tage andre løsninger for affaldshåndtering i brug.

Herlev Kommune har udarbejdet en vejledning til etablering af nedgravede beholdere.

Vejledning til nedgravet materiel

 

Affaldsteamet i Center for Teknik og Miljø

Herlev Kommune har kun åbent for personligt fremmøde, hvis du har aftalt en tid. Telefonerne har åben hver dag mellem kl. 09.00-14.00.

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44526443
affald@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -