Øget affaldssortering pr 1. juli 2021

Fra første 1. juli 2021 skal alle husstande sortere i 10 typer affald.

Ifølge regeringens affaldsbekendtgørelse fra 2020 skal alle husstande i Danmark øge affaldssorteringen pr 1. juli 2021. De nye indsamlingskrav fremgår af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, som er indgået mellem regeringen og aftalepartier. De nye krav gælder hele Danmark, og skal hjælpe med at gøre affaldssortering mere ens på tværs af kommunegrænser. Alle husstande skal have muligheden for husstandsnært at sortere følgende affaldstyper:

Mad, Papir, Pap, Plast, Mad- og drikkekartoner, Metal, Glas, Farligt affald, Tekstil, Restaffald

Dog skal tekstil indsamling først være indført 1. januar 2022.

Læs mere om regeringens affaldsbekendgørelse

I Herlev er vi godt med, og derfor er det ikke så omfatteende, som det kan lyde. De to nye affaldstyper for Herlevs borgere er mad- og drikkekartoner og tekstil. Tekstil indsamling vil blive indført i villa og rækkehuse 1. juli 2021, og for etage boliger 1. januar 2022.

Mad- og drikkekartoner

Herlev kommune har, som flere andre kommuner, valgt at indsamle mad- og drikkekartoner i plastbeholderen. Dette forringer ikke muligheden for genanvendelse af de to typer affald. Plast og mad- og drikkekartoner vil blive sendt til et anlæg i Tyskland, som har erfaring med denne sammenblanding.

Det gælder for mad- og drikkevarekartoner som det gør for plast – skrab eller klem madrester ud inden du smider det ud. Det er ikke nødvendigt, at vaske med sæbe og vand. Dog skal yoghurt emballage skylles. 

Mad- og drikkevarekartoner kan være (listen er ikke fuldstændig)

 • Alle mad- og drikkekartoner
 • Mælkekartoner
 • Juicekartoner
 • Kartoner fra yoghurt
 • Kartoner fra kakaomælk
 • Kartoner fra flåede tomater
 • Kartoner fra bechamel- og mornaysauce
 • Kartoner fra kirsebær- eller vaniljesauce

 

Mad- og drikkevarekartoner må sammen med plastaffaldet samles og trykkes sammen i poser, da det giver plads til mere affald i beholderen. Oplever du problemer med plads til plast? Læs mere om aflevering af plastaffald

Tekstilaffald

En betydelig andel af tekstilaffald bliver i dag ikke udsorteret til genbrug eller genanvendelse, men havner i affaldet til forbrænding. Det er ærgerligt, da produktion af tekstiler generelt har en stor miljømæssig belastning.  

Det er nyt for kommunen at forholde sig til tekstiler, da indsamling og afsætning indtil nu primært har været overladt til NGO’er. Disse har i høj grad afsat tøj til udviklingslande. I takt med at mindre mængder tøj genbruges i udviklingslande, og der bliver mere fokus på at kunne finde gode måder at få materialerne genanvendt, er der behov for, at kommunen følger med i et afsætningsmarked, der er under udvikling.

Herlev Kommune har valgt en delvis indsamling af tekstil med opstart 1. juli 2021.

Bor du i villa eller rækkehus?

Kan du fra 1. juli 2021 sætte en klar sæk med knude på ud til storskrald.

Bor du i etage?

Vi forventer at kunne starte indsamling af tekstil 1. januar 2022.

Tekstiler kan være (listen er ikke fuldstændig)

 • Plettet og hullet tøj
 • Sko
 • Støvler
 • Udtjente duge
 • Tæpper 
 • Sengelinned
 • Gamle håndklæder
 • Klude

Direkte genbrug

Er dit tøj i god og pæn stand anbefaler vi at det gives videre til direkte genbrug. I dag findes der stadig flere steder, hvor du kan sælge eller videregive dit brugte tøj. Du kan finde lokale platforme på fx Facebook, finde hjemmesider der sælger brugt tøj eller gå ned med det i din lokale genbrugsbutik.

Fremstilling af tekstil er yderst ressourcekrævende, hvor der anvendes store mængder af både vand, energi og kemikalier.  Derfor har det klart den største miljøgevinst at genbruge tøj.

Modificeret genbrug  

Har din T-shirt fået en flænge, er der gået hul på sønnens bukseknæ eller er der en plet som ikke vil gå af dugen? Der findes et hav af muligheder og let tilgængelige vejledninger på internettet om, hvordan du kan reparere eller lappe de små skader og således beholde det i klædeskabet.

Ligeledes findes der et utal af ideer og vejledninger på hvordan du f.eks. kan forvandle din T-shirt til en indkøbspose, flette bordskånere af stofrester eller noget helt andet.  

Genanvendelse

Kan dit tøj eller tekstil ikke genbruges kan du bruge vores ordning for tekstilaffald. Vores ordning omhandler ikke blot tøj, men også andet tekstil såsom sko/støvler, duge, tæpper, sengelinned, klude mm.

Det er eksempelvis muligt at genanvende fibre og gummi fra tøj og sko som fyld til bilsæder og faldunderlag på legepladser. Genanvendelsen er med til at reducere efterspørgslen på nye produkter, og mindske ressourceforbruget i fremstillingen af nye.

Markedet og teknologierne for genanvendelse af tekstil er forholdsvis nyt og under udvikling. Lige nu står vi overfor nogle udfordringer med genanvendelse af tekstilaffald blandt andet fordi tekstiler ofte består af mange forskellige og sammensatte materialer, hvilket gør det svært at adskille uden at reducere kvaliteten af tekstilerne. Ved indsamling af tekstil fra husstande kan vi blive klogere på mængder og sammensætning af tekstilaffald og være med til at drive et marked i udvikling.