Madaffald, grønne spande og poser

Ny ordning betyder ny sortering. Bliv klogere på, hvordan du skal sortere fra efteråret 2020.

Hvad er madaffald?

 • Tilberedt og rå mad
 • Frugt og grønt
 • Kød, knogler og ben
 • Skaldyr
 • Æggeskaller
 • Pålæg
 • Kaffegrums og teposer
 • Afklippede blomster (ikke haveafklip)

Hvad er restaffald?

 • Bleer
 • Mælkekartoner
 • Pizzabakker
 • Hygiejnebind
 • Cigaretskod
 • Bobleplastkuverter
 • Gavebånd
 • Gavepapir
 • Poser fra chips og frostvarer med metallisk inderside '
 • Hundeposer
 • Bionedbrydelige- og komposterbare emballager

Grønne spande og grønne poser

Alle vil modtage en lille grøn spand til sortering af madaffald i køkkenet. Spanden er tænkt som en hjælp til at gøre det lettere for dig at sortere dit madaffald. Spanden kan indeholde 7 liter, som passer til de grønne poser, som kommunen leverer.

Til madaffaldet skal du bruge de grønne poser, som du modtager af kommunen. De grønne poser må kun bruges til madaffald. Til restaffaldskal du bruge almindelige skraldeposer, som du selv køber. Alt mad- og restaffald skal i poser med knude på. Dette er for at minimere risikoen for lugtgener og skadedyr.

Hvorfor er poserne til madaffald af plast?

Herlev Kommune har valgt at bruge poser af plast til madaffaldet frem for nedbrydelige bioposer. Det har vist sig, at de bionedbrydelige poser ikke kan nedbrydes i den proces, hvor madaffaldet omdannes til kompost. Det ender derfor med, at der kommer bioplast med ud på markerne, når komposten spredes ud. Plastposerne af almindelig plast bliver derimod sprættet op og frasorteret, når madaffaldet komposteres. Plastposer er nemmere at sortere fra madaffaldet end bioposer.

Desuden er der andre fordele ved plastposer. De går fx ikke i opløsning. Det er også lettere at få plastposer ud af skraldespanden, så der ikke efterlades affald, når skraldemanden har tømt spanden. Endelig er plastposer billigere end bioposerne. 

Hvis en biopose på et tidspunkt får bedre egenskaber, så det miljømæssigt og økonomisk giver bedre mening at benytte dem, vil vi være åbne for mulighederne for at skifte pose.

 

Hvordan får jeg nye poser til madaffald?

Har du egen beholder, får du nye poser til madaffald ved at binde en grøn pose på håndtaget af din affaldsbeholder. Så afleverer skraldemanden nye poser.

Har I fællesbeholdere, får du nye poser ved at hente dem på jeres lokale ejendomskontor. 

Poser kan også hentes på genbrugsstationen eller på Herlev Bibliotek.

 

Hvad sker der med madaffaldet, som jeg sorterer fra?

Skraldebilen kører dit madaffald til Vestforbrænding i Glostrup eller Frederikssund. Her bliver det omlastet og kørt til et pulpeanlæg. Her bliver madaffaldet pulpet, hvilket betyder at det gennemgår en proces, hvor det til tilsættes væske samtidig med, at plast og andet affald frasorteres.

Efter endt proces bliver pulpen kørt til et biogasanlæg. Her bliver pulpen blandet med gylle fra landbruget, hvor der bliver produceret biogas af den samlede masse. Biogassen bliver afsat til naturgasnettet eller kraftvarmeværker. Den afgassede biomasse går tilbage til langbrugsbedrifterne, der anvender den som gødskning på markerne.

Affaldet der i processen bliver frasorteret går til forbrænding. Cirka 10-20% af den totale mængde bliver frasorteret som affald og brændt. Det kan fx være plast, papir og pap.

Hvorfor er det vigtigt, at jeg sorterer madaffald?

Madaffald er en affaldstype, der giver rigtig god nytte at genanvende. Det kan både bruges som energi i form af biogas og til at tilføre marker vigtig næringsstoffer i produktion af nye fødevarer.

Madaffald kommer fra alt lige fra kød til grøntsager og CO2-aftrykket i produktion af fødevarer er høj. Derfor giver det rigtig god mening, at alt den mad, vi ikke benytter som føde, går tilbage og bidrager til biogas og til at gøre jorden frugtbar igen. Kommer madaffaldet i restaffaldet bidrage det ikke til denne proces, da det vil blive anvendt som energiudnyttelse i stedet.

Må jeg putte bionedbrydelige eller komposterbare emballage i madaffald?

Nej.

Alle bionedbrydelige/komposterbare emballager må ikke komme i madaffaldet. De skal i restaffald, da det danske affaldssystem ikke er designet til at håndtere denne type affald, som kræver behandling på særlige industrielle komposteringsanlæg.
Haveaffald og pap må heller ikke komme i.

Må jeg stadig hjemmekompostere?

Du må gerne hjemmekompostere.  

Hvad må hjemmekomposteres?

 • Rester af rå grøntsager og frugt
 • Blomster
 • Knuste skaller fra æg, nødder eller lignende
 • Kaffegrums og tefiltre med blade
 • Husdyraffald fra fx. kaniner og høns (ikke fra hund og kat)
 • Findelt haveaffald

Hvad må ikke hjemmekomposteres? Dette kan du sortere som madaffald.

 • Kød, fisk og fedt og madrester med kød (animalske madvarer)
 • Tilberedte grøntsager/frugt, brød og kagerester