Genbrugsstationen

Genbrugsstationen ligger på Marielundvej 49. Her kan du aflevere alle former for sorteret affald undtagen dagrenovation.

Coronainformation

Så er der godt nyt til dig, som savner den døgnåbne genbrugsstation. Den er åben igen. Det er dog under hensyntagen til at nedenstående retningslinjer overholdes:

 • Hold afstand til hinanden
 • Sprit eller vask hænder før og efter besøg på genbrugsstationen
 • Vis hensyn til hinanden

Bemandede åbningstider

Hverdage kl. 12-18

Weekend og helligdage kl. 10-18

For at mindske risiko for smittespredning og undgå lange køer anbefaler vi, at du kun kører på genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt, og at du følger myndighedernes anvisninger.

 • Undgå smittespredning
 • Følg disse anvisninger
 • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
 • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder).
 • Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
 • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
 • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
 • Medbring selv handsker, skovl og kost.
 • Du kan ikke indlevere effekter til direkte genbrug.

Vi afholder ikke skolebesøg før efter sommerferien.

Normalt vil du kunne: 

Tilmelde dig genbrugsstation, så du 24-7 kan komme af med dit affald. På Genbrugsstationen kan du aflevere storskrald, haveaffald og farligt affald. Du kan også aflevere affald, som vi ikke henter på din adresse f.eks. byggeaffald, brændeovne, træstubbe, bildæk m.m. Hvis du er i tvivl om, hvilken container dit affald skal i, så kan du altid spørge personalet på pladsen.

 

 

 

Døgnåben genbrugsstation

Har du en mobiltelefon, kan du komme på genbrugsstationen, når det passer dig. Ordningen koster ikke ekstra at benytte, du skal bare tilmelde dig.

Når du er tilmeldt og godkendt, får du et telefonnummer via mail, som du skal ringe op til for at komme ind på genbrugsstationen.

Særligt for virksomheder gælder, at de først skal være tilmeldt som betalende kunder på genbrugsstationen.

Udenfor almindelig åbningstid* skal du være opmærksom på følgende:

 • Pladsen er ubemandet. 
 • Pladsen er videoovervåget. 
 • Farligt affald, eternit og elektronik modtages ikke, når pladsen er ubemandet. 
 • Komprimatorerne er lukkede af sikkerhedshensyn. Der opstilles alternative containere.
 • Pladsens ordensreglement skal til enhver tid følges.
 • Til nødsituationer er der opstillet en nødtelefon på pladsen. 
 • Luk kun dig selv ind på pladsen.
 • Al færdsel på pladsen sker på eget ansvar.

*Der er ikke døgnåbent, når genbrugsstationen holder lukket på følgende dage: Den 1. januar samt 24., 25 og 26. januar.

Asbest og farligt affald

Du skal henvende dig til personalet, hvis du kommer med asbestholdigt affald eller andet farligt affald. Aflever så vidt muligt farligt affald i den emballage, du købte den i, eller i anden forsvarlig lukket emballage forsynet med oplysninger om indholdet.

Asbest og eternitplader skal pakkes ind dobbelt i klar plast og forsegles tæt med tape.

Klinisk risikoaffald såsom kanyler og medicinrester skal du aflevere på apoteket

Skolebesøg på Genbrugsstationen

Vores to uddannede og dygtige formidlere Henning og Ken er klar til at vise Herlevs skoleelever rundt på Herlev Genbrugsstation. Vi tilbyder besøg til alle klassetrin. Eleverne får set deres lokale genbrugsstation og oplever, hvad der sker med deres affald. Besøget foregår fra kl. 10-11. Kom kl. 9.45, så der er tid til at alle får gule veste på og får instruktioner til at opholde sig på en genbrugsstation. Du kan booke besøg alle hverdage.
Genbrugsstationens åbningstider
Genbrugsstationen er bemandet alle hverdage kl. 12-18. Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-18 Lukket den 1. januar og 24., 25., 26. og 31. december. Dette gælder også ordningen med døgnåbning.

Marielundvej 49
2730 Herlev

affald@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 12:00  - 18:00
Tirsdag 12:00  - 18:00
Onsdag 12:00  - 18:00
Torsdag 12:00  - 18:00
Fredag 12:00  - 18:00
Lørdag 10:00  - 18:00
Søndag 10:00  - 18:00