Drift og nyheder

Hvis vi har driftsinformationer eller nyheder på affaldsområdet, kan du læse dem på denne side.
Torsdag den 10. juni 2021: Der har været nedbrud på Madam Skrald bilen. Følgende veje er ikke taget i dag, men bliver kørt som det første fredag: Ederlandsvej, Snedronningevej, Rødhættevej, Snehvidevej, Hyrdindestien og Havmandsvej.

Stigning i fællesgebyr på ejendomsskattebillet 2021

På din nye ejendomsskattebillet stiger fællesgebyret ca. 900 kr. årligt fra 1.717,50 kr. til 2.621,25 kr. Det er der flere grunde til:

  • Fællesgebyret har været nedsat i en fireårig periode fra 2017-2020, da der var overskud på affaldsbudgettet. Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at eventuelt overskud ikke må bruges på andre områder. På samme måde skal et underskud også dækkes af gebyrerne. Overskuddet var fremkommet blandt andet fordi, borgerne i Herlev var rigtig gode til at sortere genanvendeligt affald fra, som der i denne periode også var gode priser på, når det skulle sælges. Det blev derfor politisk besluttet at nedsætte gebyret, så borgerne kunne få nytte af deres gode indsats.
  • Priserne for genanvendeligt affald er faldet drastisk. Indtægterne fra at sælge genanvendeligt affald er faldet drastisk på det internationale marked, hvilket har betydet, at de budgetterede indtægter ikke er kommet ind. De manglende indtægter fra salg, betyder derfor en stigning i fællesgebyret, da udgifterne til ordningerne er de samme.
  • Nye priser efter udbud. Tidligere har de renovatører der indsamler affald, haft tilbudskrig mod hinanden. Det har betydet lavere tilbud, når vi har haft vores ordninger i udbud, men det har desværre også haft betydning for den leverede kvalitet. Renovationsbranchen har også haft svært ved at hænge sammen økonomisk af samme årsag. Der er en tendens til at tilbudspriserne nu normaliseres, hvilket igen betyder højere priser på ordningerne.
  • Ny genbrugsstation. Udgifterne til at bygge den nye genbrugsstation skal ligeledes betales over fællesgebyret. For denne er den årlige stigning ca. 100 kr. pr. husstand.

Miljøboks ikke ombyttet

I forbindelse med den nye affaldsordning har ekstraordinært mange sat miljøbokse ud til ombytning.

Vi har desværre ikke så mange pladser på vores biler. Du kan derfor opleve, at din miljøboks ikke er blevet ombyttet. Hvis det er sket for dig, vil din miljøboks blive ombyttet senest fredag. Lad den derfor stå på din mad- og restbeholder.

Du kan også altid give os besked på herlev.dk/mitaffald hvis du er blevet glemt.

Genbrugsstationens åbningstider

Der er lukket for døgnåbent for private. Erhverv har stadig adgang.

Marielundvej 49
2730 Herlev

Åbningstider
Mandag 12:00  - 18:00
Tirsdag 12:00  - 18:00
Onsdag 12:00  - 18:00
Torsdag 12:00  - 18:00
Fredag 12:00  - 18:00
Lørdag 10:00  - 18:00
Søndag 10:00  - 18:00