Drift og nyheder

Hvis vi har driftsinformationer eller nyheder på affaldsområdet, kan du læse dem på denne side.

Ekstra tidlig tømning den 24., 25. og 31. december

Vores skraldemænd der tømmer rest- og madaffald kører tidligere den 24., 25. og 31. december. Det gør de fordi, de kører dobbelte ruter, og vores modtageanlæg lukker tidligt på disse dage. Så for at sørge for, at de kan nå at tømme alt henover julen, må de tømme fra kl. 5.30 den 24., 25. og 31. december. De vil tage så meget hensyn de kan for ikke at larme. Vi glæder os til 2021, hvor de nye og mindre støjende elbiler kommer.

Tømning af affald mellem jul og nytår

Da vores skraldemænd altid holder fri den 25. december og 1. januar betyder det nogle ændringer i årets sidste tømninger.

Har du tømmedag af rest- og madaffald om fredagen?

Så vær opmærksom på, at i uge 52 og i uge 1, vil tømmedag være lørdag i stedet for. Det vil også fremgå af din elektroniske tømmekalender.

Har du normalt tømning af rest- og madaffald i lige uger?

Så får du også tømt i uge 53, så der ikke går 3 uger imellem dine tømninger. Det vil også fremgå af din elektroniske tømmekalender.

Storskrald

Vi henter storskrald i lige uger, hvilket betyder, at der går en uge mere imellem afhentningerne, da vi i år har en uge 53. Så vi henter storskrald i uge 52 og så igen i uge 2.

Juletræer uge 2

Har du brug for, at vi henter dit juletræ? Så stil det frem i uge 2 senest kl. 7 på den dag, du normalt får tømt haveaffald. Træet skal være uden fod og pynt.

Stigning i fællesgebyr på ejendomsskattebillet 2021

På din nye ejendomsskattebillet stiger fællesgebyret ca. 900 kr. årligt fra 1.717,50 kr. til 2.621,25 kr. Det er der flere grunde til:

  • Fællesgebyret har været nedsat i en fireårig periode fra 2017-2020, da der var overskud på affaldsbudgettet. Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at eventuelt overskud ikke må bruges på andre områder. På samme måde skal et underskud også dækkes af gebyrerne. Overskuddet var fremkommet blandt andet fordi, borgerne i Herlev var rigtig gode til at sortere genanvendeligt affald fra, som der i denne periode også var gode priser på, når det skulle sælges. Det blev derfor politisk besluttet at nedsætte gebyret, så borgerne kunne få nytte af deres gode indsats.
  • Priserne for genanvendeligt affald er faldet drastisk. Indtægterne fra at sælge genanvendeligt affald er faldet drastisk på det internationale marked, hvilket har betydet, at de budgetterede indtægter ikke er kommet ind. De manglende indtægter fra salg, betyder derfor en stigning i fællesgebyret, da udgifterne til ordningerne er de samme.
  • Nye priser efter udbud. Tidligere har de renovatører der indsamler affald, haft tilbudskrig mod hinanden. Det har betydet lavere tilbud, når vi har haft vores ordninger i udbud, men det har desværre også haft betydning for den leverede kvalitet. Renovationsbranchen har også haft svært ved at hænge sammen økonomisk af samme årsag. Der er en tendens til at tilbudspriserne nu normaliseres, hvilket igen betyder højere priser på ordningerne.
  • Ny genbrugsstation. Udgifterne til at bygge den nye genbrugsstation skal ligeledes betales over fællesgebyret. For denne er den årlige stigning ca. 100 kr. pr. husstand.

Miljøboks ikke ombyttet

I forbindelse med den nye affaldsordning har ekstraordinært mange sat miljøbokse ud til ombytning.

Vi har desværre ikke så mange pladser på vores biler. Du kan derfor opleve, at din miljøboks ikke er blevet ombyttet. Hvis det er sket for dig, vil din miljøboks blive ombyttet senest fredag. Lad den derfor stå på din mad- og restbeholder.

Du kan også altid give os besked på herlev.dk/mitaffald hvis du er blevet glemt.

Genbrugsstationens åbningstider

Der er lukket for døgnåbent for private. Erhverv har stadig adgang.

Marielundvej 49
2730 Herlev

Åbningstider
Mandag 12:00  - 18:00
Tirsdag 12:00  - 18:00
Onsdag 12:00  - 18:00
Torsdag 12:00  - 18:00
Fredag 12:00  - 18:00
Lørdag 10:00  - 18:00
Søndag 10:00  - 18:00