Spildevand

Her finder du bl.a. information om kloakker og om hvordan du ansøger om samletanke, olieudskillere og tilslutning til kloak.

HOFOR

HOFOR er hovedstadsområdets forsyningsselskab. HOFOR leverer drikkevand og aftager spildevand i Herlev Kommune.

Regnvand

Tag- og overfladevand kan ledes til regnvandskloakken eller nedsives f.eks. gennem en faskine.

Drikkevand

Find oplysninger her om drikkevandet i Herlev Kommune.

Vandløb

Find oplysninger her om vandløb samt regler for afledning af vand til vandløb, grøfter, dræn eller søer.