Læs mere om din nye beholder til mad- og restaffald.

For dig der bor i etagebolig

Deler du affaldsbeholdere med dine naboer, er der kommet en ekstra beholder til madaffald.

Madaffald, grønne spande og poser

Ny ordning betyder ny sortering. Bliv klogere på, hvordan du skal sortere fra efteråret 2020.