Selvbetjening - Mit affald

Fik du ikke tømt affald til tiden? Vil du ændre størrelsen på din beholder? Eller vil du tilmelde dig SMS-service? Så læs her.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Ved byggeprojekter er bygherren affaldsproducent, og har også ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

Affaldsnyheder og drift

Herlev Kommunes Affaldsteam samler de relevante nyheder til dig. Læs mere om, hvad der rør sig på affaldsområdet.

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen ligger på Marielundvej 49. Her kan du aflevere alle former for sorteret affald undtagen dagrenovation

Følg med i pilotordning for madaffald

Bor du i GF Køllegård eller Stokholt, og har du spørgsmål til den nye affaldsordning, så er det her du hører hjemme.

Sorteringsguide

Få styr på sorteringen en gang for alle. Slå op i vores sorteringsguide. Vi har over 900 genstande i guiden.

For dig der bor i hus

Bor du i villa eller privat rækkehus er du omfattet en række affaldsordninger, se her hvilke.

Takster, Affaldsplan- og regulativer

Læs mere om Herlev Kommunens regulativ for husholdningsaffald og den gældende affaldsplan.