Ny ordning for mad- og restaffald

Fra den 1. oktober 2020 kan du sortere dit madaffald fra til genanvendelse i Herlev Kommune.

Drift og nyheder

Orienter dig her vedrørende information om affald og coronavirus.

Selvbetjening - Mit affald

Fik du ikke tømt affald til tiden? Vil du ændre størrelsen på din beholder? Eller vil du tilmelde dig SMS-service? Så læs her.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Ved byggeprojekter er bygherren affaldsproducent, og har også ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen ligger på Marielundvej 49. Her kan du aflevere alle former for sorteret affald undtagen dagrenovation.

Sorteringsguide

Fra grammofon til gyngehest. Slå op i vores sorteringsguide. Vi har over 900 genstande i guiden.

For dig der bor i hus

Bor du i villa eller privat rækkehus er du omfattet en række affaldsordninger, se her hvilke.

Takster, Affaldsplan- og regulativer

Læs mere om Herlev Kommunens regulativ for husholdningsaffald og den gældende affaldsplan.