Driftsinformation

Hvis bilen er forsinket eller der er andre driftsinformationer, kan du finde mere information her.

Selvbetjening - Mit affald

Fik du ikke tømt affald til tiden? Vil du ændre størrelsen på din beholder? Eller vil du tilmelde dig SMS-service? Så læs her.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Ved byggeprojekter er bygherren affaldsproducent, og har også ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen ligger på Marielundvej 49. Her kan du aflevere alle former for sorteret affald undtagen dagrenovation

Sorteringsguide

Fra grammofon til gyngehest. Slå op i vores sorteringsguide. Vi har over 900 genstande i guiden.

For dig der bor i hus

Bor du i villa eller privat rækkehus er du omfattet en række affaldsordninger, se her hvilke.

Takster, Affaldsplan- og regulativer

Læs mere om Herlev Kommunens regulativ for husholdningsaffald og den gældende affaldsplan.

Affaldspanelet

Herlev Kommunes Affaldsteam vil gerne invitere dig med ind i maskinrummet. Tilmeld dig Affaldspanelet.