Fra den 1. oktober 2020 skal du sortere dit madaffald fra til genanvendelse i Herlev Kommune.

Problemer med plads til plast

Oplever du problemer med at få plads til dit plastaffald?

Drift og nyheder

Hvis vi har driftsinformationer eller nyheder på affaldsområdet, kan du læse dem på denne side.

Øget affaldssortering pr 1. juli 2021

Fra første 1. juli 2021 skal alle husstande sortere i 10 typer affald.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Ved byggeprojekter er bygherren affaldsproducent, og har også ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

For dig der bor i hus

Bor du i villa eller privat rækkehus er du omfattet en række affaldsordninger, se her hvilke.

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen ligger på Marielundvej 49. Her kan du aflevere alle former for sorteret affald undtagen dagrenovation.

For ejendomsmesteren og viceværten

Se hvilke materialer du kan bestille samt, hvordan du bruger vores selvbetjening til ejendomme med fælles affaldsløsninger.

Sorteringsguide

Er du i tvivl om din affaldssortering? Slå op i vores sorteringsvejledning for henholdsvis villa/rækkehuse og etage ejendomme. Søger du svar på en bestemt genstand kan du slå op i vores sorteringsguide. Vi har over 900 genstande i guiden.

Takster, affaldsplan og regulativ

Læs mere om Herlev Kommunens regulativ for husholdningsaffald og den gældende affaldsplan.

Selvbetjening - Mit affald

Fik du ikke tømt affald til tiden? Vil du ændre størrelsen på din beholder? Eller vil du tilmelde dig SMS-service? Så læs her.