Fra den 1. oktober 2020 skal du sortere dit madaffald fra til genanvendelse i Herlev Kommune.

Juleaffald

Julen er den tid på året, hvor der opstår mest affald. Her kan du læse, hvordan du skal sortere julens affald.

Drift og nyheder

Hvis vi har driftsinformationer eller nyheder på affaldsområdet, kan du læse dem på denne side.

Selvbetjening - Mit affald

Fik du ikke tømt affald til tiden? Vil du ændre størrelsen på din beholder? Eller vil du tilmelde dig SMS-service? Så læs her.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Ved byggeprojekter er bygherren affaldsproducent, og har også ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

For dig der bor i hus

Bor du i villa eller privat rækkehus er du omfattet en række affaldsordninger, se her hvilke.

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen ligger på Marielundvej 49. Her kan du aflevere alle former for sorteret affald undtagen dagrenovation.

Sorteringsguide

Fra grammofon til gyngehest. Slå op i vores sorteringsguide. Vi har over 900 genstande i guiden.

Takster, affaldsplan og regulativ

Læs mere om Herlev Kommunens regulativ for husholdningsaffald og den gældende affaldsplan.