Klimahandleplan

En klimahandleplan for hele Herlev – med CO2-regnskab og eksternt udvalg – skal vise vejen til nettonul-udledning for kommunen som geografisk område.

Herlev Kommunalbestyrelse besluttede i oktober 2020 at udarbejde en klimahandleplan for Herlev Kommune som geografisk område. Planen forventes klar til politisk beslutning i september samt oktober 2022.

Et helt centralt element i planen er udarbejdelse af et CO2-regnskab for Herlev Kommune som geografisk område. Regnskabet omfatter udledningen fra private husholdninger, virksomheder og kommunen selv.

Særligt vigtig bliver også udviklingen af en række indsatser, der skal sikre, at de politiske målsætninger om 70% CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990 og CO2-neutralitet i senest 2050 realiseres.

CO2 regnskabet for Herlev Kommune som geografisk område omfatter:

  • En baseline for udledningen i referenceåret 2018 - hvor er vi nu?
  • Et ’business as usual scenarie’ – viser en prognose for udledningen frem mod 2030 og 2050 - med en række allerede besluttede politiske aftaler, som er ved at blive implementeret i landets kommuner – herunder i Herlev.
  • Et handlingsscenarie - viser en prognose for effekten af yderligere tiltag.

Eksternt udvalg skal bidrage til klimahandleplanen

Herlev Kommunalbestyrelse har nedsat "Udvalg for klimahandleplan for Herlev Kommune", hvis opgave er at sikre implementeringen af klimahandleplanen. Herunder indgår, at de indsatser, der besluttes i forbindelse med planen, føres ud i livet i samspil med borgere, foreninger og virksomheder samt kommunens egen drift.

Udvalget skal derudover komme med input til udarbejdelsen af selve planen frem til den politiske behandling og vedtagelse, som forventes i september og oktober 2022.

Læs mere om udvalget ved at klikke her

Partnerskab og global standard

Herlev Kommune får støtte til udarbejdelse af klimahandleplanen ved at indgå i partnerskabet DK2020 – klimaplaner i hele Danmark. Partnerskabet er etableret af KL, Realdania og regionerne med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

Herlev Kommunes klimahandleplan anvender en metode, der lever op til det internationale bynetværk C40’s globale standard for klimaplanlægning, Climate Action Planning Framework (CAPF). For at en klimaplan kan leve op til CAPF, skal den vise vejen til nettonul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050 samt vise, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne.

Desuden skal de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster ved klimaindsatsen indgå i planen. Det er dermed den samme metode, der anvendes i Herlev som i landets øvrige kommuner.

---

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Chefkonsulent Birgitte Steenstrup Berchtold på mail: Birgitte.Steenstrup.Berchtold@herlev.dk