Idrætstalentklasse

I Herlev Kommune kan du kombinere din sport og din skolegang i idrætstalentklassen på Kildegårdskolen. Læs mere om det kommende skoleår (2019-2020), hvor unge idrætstalenter får mulighed for at kombinere skole og idræt.

Herlev Kommune har etableret en idrætstalentklasse, som er beliggende på Kildegårdskolen. Idrætstalentklassen er udformet som udskolingsklassetrin, og skal give elever med idrætstalent de bedst mulige forudsætninger for at prioritere både deres idræt og deres skolegang, og samtidig kunne udvikle sig inden for sin idrætsgren.

I skoleåret 2018-19 blev der optaget 26 elever i idrætstalentklassen.

Se film om Idrætstalentklassen her

Hvad er en idrætslinje?

 • Et miljø, hvor der er forståelse og accept af deres prioritering af sport fremfor anden fritidsaktivitet
 • En klasse med højt fagligt niveau
 • En mulighed for at kombinere sport med skole, så begge dele får den opmærksomhed, det kræver
 • En klasse med et godt samarbejde mellem foreninger, forældre og skole
 • En mulighed for morgentræning i egen klub 2 gange om ugen - eller i motionscenter
 • En mulighed for fleksibilitet i forhold til at deltage i stævner, træningslejre mm.
 • Skolens koordinator sikrer kontakt mellem klub og skole

Hvem er idrætstalentklassen for?

Idrætstalentklassen er for elever, der har nationalt aldersniveau inden for deres sport, og kredsniveau inden for håndbold og fodbold.

Det er vigtigt, at man er motiveret og har en god indstilling til både skole og sport.

Man skal som elev være bevidst om, at uddannelse er vigtig og kunne prioritere både skole og idræt.

Hvordan bliver jeg optaget?

Du skal udfylde ansøgningsskemaet til idrætstalentklassen. Skemaet indeholder blandt andet:

 • Din elevplan
 • En udtalelse fra din klub om dit sportslige niveau
 • Beskrivelse af dit idrætsliv og niveau

 

Ansøgningsperioden er slut for skoleåret 2019/2020.
Fristen i 2019 var den 9. januar.

Når ansøgningsperioden åbner op igen, vil du kunne ansøge her på siden.

Hvordan kunne et ugeskema se ud?

 • Undervisning hver dag fra kl. 8.00 til 15.00
 • Idrætslinjen har samme faglige mål som alle andre klasser på årgangen
 • Sprog, idræt og temalinjer følges sammen med hele årgangen
 • Der bliver skabt plads til morgentræning
 • Der vil være ekstra fokus på idræt, kost og sundhed i den understøttende undervisning

 

Vi repræsenterer alle sportsgrene, der har elever i vores målgruppe.

Vigtige parametre for sammensætning af idrætslinjen

 • Niveau - fagligt/sportsligt
 • Indstilling til skole og sport
 • Kønsfordeling i klassen
 • Bredde i idrætsgrene
 • Samtale med elev og forældre

Bag om idrætstalentklassen

Det har taget omkring et år at forberede den kommende idrætstalentklasse, og det er sket i tæt samspil med flere af Herlevs idrætsforeninger.

Idrætstalentklassen blev en realitet, da Herlev Kommunes kommunalbestyrelse i september 2017 afsatte midler og i budgetaftalen skrev, at ”Herlev Kommune har en klar ambition om at sikre børn i alle aldre de bedste muligheder for at udfolde deres potentiale”.

Forberedelse til optagelse

Til samtalen du/I eventuelt vil blive indkaldt til, vil vi kort komme ind på følgende punkter:

 • Hvad er din motivation for at ansøge om optagelse i klassen?
 • Kort status på dit sportslige niveau.
 • Hvordan går det med din skolegang i 6. klasse?
 • Hvorfor netop idrætsklassen?
 • Hvad er dine styrker/svagheder i klassesammenhæng?
 • Hvor stor en del er dine forældre i din sport?
 • Eventuelle afklarende spørgsmål fra dig/jer.

 

Til den fysiske test vil du skulle arbejde med:

 • Almindelige fysiske øvelser enkeltvis, hvor vi vil se på dine kundskaber i forhold til løb, løft, spring etc. med egen kropsvægt
 • Kort snak med fysioterapeut
 • Samarbejdsøvelser med fysisk karakter
 • Station med samarbejdsøvelser - både uden tale og med tale

 

Kort udtalelsen fra skole/lærer kan indeholde:

 • Status på det faglige/sproglige, sociale og personlige plan
 • Standpunkt i dansk, matematik og engelsk (under middel, middel og over middel)

 

Udtalelsen fra nuværende træner kan indeholde:

 • Kontaktinformation på primær-træner
 • Statusudtalelse fra træner - sportsligt niveau og rolle på holdet
 • Resultater fra de to seneste sæsoner, inklusiv placeringer ved større stævner og nuværende ranglisteplacering
 • Hvad er ansøgerens niveau på lokalt og nationalt niveau
Kildegårdskolen

Dildhaven 40
2730 Herlev
44 52 55 50
hit@herlev.dk