Idrætspolitik i Herlev

Herlev Kommunes idrætspolitik har livskvalitet og fællesskab i centrum og fokuser på styrkelse af det lokale idrætsliv, til gavn for alle borgere i Herlev.

Idrætspolitikkens formål

I Idrætspolitikken præsenteres en vision: At alle borgere i Herlev i 2021 er aktive i byens idrætsliv, enten som udøvere, frivillige eller på anden måde. Og politikken beskriver og en række mål og indsatsområder.

Et styrket lokalt idrætsliv i Herlev er det udbytte, man kan se frem til med idrætspolitikkens gavnlige virkninger.

Idrætspolitikken tager udgangspunkt i idrættens iboende, positive værdier – såsom fællesskab, kropslighed, glæde, engagement og fordybelse – og i de forskellige livsfaser, alle Herlevborgere gennemlever fra spædbarn og til alderdom. Idrætstilbud, muligheder og kommunikation mv. skal virke i de seks livsfaser.
 

Idrætspolitikkens tilblivelse

Herlev Kommunes idrætspolitik blev vedtaget i foråret 2015. Forud var gået en demokratisk proces, som blev indledt i foråret 2013 med et kommissorium, der blev politisk behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, Forenings- og Fritidsrådet samt Idrætsforum.

Processen involverede en åben workshop i efteråret 2014, med deltagelse og faglige input fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN). Relevante, lokale aktører som idrætsforeninger, politikere, skoler, medlemmer af TIM (Trivsel, Idræt og Motion), selvorganiserede udøvere samt interesserede borgere deltog til skærpelse og forankring af debatten om tendenser og udviklingsperspektiver i idrætslivet.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2014 at sende idrætspolitikken i høring, og i den forbindelse blev der sendt høringsmail ud til idrætsforeninger og andre relevante parter. Politikken blev ligeledes drøftet politisk i kommunens udvalg og råd.

Bilag Størrelse
idraetspolitik_for_herlev_kommune.pdf 639.47 KB

Kultur og Fritid

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

 

Åbningstider
Mandag 08.00-15.15
Tirsdag 08.00-15.15
Onsdag 08.00-15.15
Torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-14.15

Herlev Idrætscenter

Skinderskovvej 31, 1. sal
2730 Herlev
44 52 58 58
idraet@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-13.00