Hjælpepakker til støtte for kultur- og fritidslivet

Find information om hjælpepakker for foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner og kunstnere

Vi har samlet information om hvilke hjælpeinitiativer, der er iværksat for foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner og andre aktører på kultur- og fritidsområdet i forbindelse med COVID-19. I kan også finde  relevante links til yderligere information og vejledning om søgning af hjælpepakker og puljer.

Alle Kulturministeriets kompensationsordninger skal søges hos Slots- og Kulturstyrelsen

Har I spørgsmål til de forskellige kompensationspakker, kan I kontakte Slots- og Kulturstyrelsens hotline på telefon 33 74 50 00 på hverdage kl. 9-16.  

Siden opdateres løbende. Sidst opdateret 21. april 2020.

Frivillige folkeoplysende foreninger

Der er afsat et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19.

Der er endnu ikke meldt retningslinjer ud for tilskuddet, men foreninger opfordres til at holde øje med DUF, DGI og DIFs opdateringer vedrørende ansøgning af puljerne.

Læs mere om hjælpepakker for idræts- og spejderforeninger på Kulturministeriets hjemmeside

Læs: Råd og vejledninger fra DIF

Søg DIF og DGIs foreningspulje

Aftenskoler og oplysningsforbund

Aftenskoler kan søge kompensation for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. 

Læs mere om kompensation til aftenskoler på Kulturministeriets hjemmeside.

Søg kompensation på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster

Ordningen retter sig mod kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 8.333 kr. månedligt i gennemsnit.

Læs mere om kunststøtteordningen på Kulturministeriets hjemmeside.

Kunstnere og projekter støttet af Statens Kunstfond

COVID-19 har resulteret i en række aflysninger af projekter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond. For at holde hånden under kunstnerne i denne ekstraordinære situation, lempes på tilskudsreglerne i forhold til projekter og de kunstnere, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 at gennemføre deres projekter. Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Læs mere om projekter støttet gennem Statens Kunstfond på Kulturministeriets hjemmeside.   

Kompensation til arrangører

Flere aflyste koncerter, festivaler og store motionsløb kan få kompensation. Den udvidede kompensationsordning til arrangør er til og med 31. august. Deltagergrænsen sænkes fra 1000 til +350 deltagere, og arrangementer, som finder sted flere gange i en periode på op til 4 uger, omfattes af ordningen.

Læs mere om ordningen på Kulturministeriets hjemmeside.

Kulturinstitutioner og revyer

Kulturinstitutioner med over 50 % i offentligt tilskud bliver nu også omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.

 

En række kulturinstitutioner mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19. Kulturministeriet vil i videst muligt omfang fremrykke udbetaling af driftstilskud til kulturinstitutioner, der modtager statsligt tilskud fra Kulturministeriet med likviditetsudfordringer som direkte følge af COVID-19.

Læs mere om driftstilskud til kulturinstitutioner på Kulturministeriets hjemmeside.

 

Nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder, som falder igennem de øvrige hjælpepakker, som er lavet under COVID19-krisen, kan søge hjælp i denne pulje.

Kultur og Fritid

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -