Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Her på siden kan du læse mere om, hvordan du søger tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020

Der kan senest den 1. december 2019 søges om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020.

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2020 afsat 97.000 kr. til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.

Formål med tilskuddet er at;

 • støtte op om græsrødderne og at få de små foreninger til at blomstre.
 • støtte og udvikle indsatser, der kommer herlevborgere og lokalsamfundet til gode.
 • bidrage til at de frivillige ikke har udgifter i forbindelse med deres frivillige indsats.

 

I 2020 kan der ydes støtte til;

 • Lokale aktiviteter og projekter, der har til formål at inkludere udsatte borgere samt styrke deres muligheder for et mere indholdsrigt liv i Herlev. 

 

Der ydes ikke støtte til;

 • lønmidler
 • huslejetilskud
 • organisationer/klubber som modtager tilskud efter Servicelovens § 79

 

Frivilligt socialt arbejde er;

 • arbejde der udføres for andre end familie og slægt, og uden at nogen kan stille krav om det
 • ulønnet og udføres til gavn for mennesker med særlige behov
 • arbejde der gennemføres inden for rammerne af en organisation, forening eller et projekt. Formålet må ikke være at skabe overskud.

 

Sådan søger du

Ansøgningsskemaet udfyldes digitalt inden den 1. december her.  Det er muligt at vedlægge budget til ansøgningsskemaet.

Sundheds- og Voksenudvalget beslutter den endelige fordeling af midlerne på udvalgets møde den 18. december 2019. Tilskuddet udbetales primo januar 2020.

 

For bevilget tilskud gælder at

 • Tilskuddet ikke må anvendes til andet end det angivne i bevillingen. Hvis dette alligevel sker, kan beløbet kræves tilbagebetalt.
 • Enhver forening der modtager støtte efter Servicelovens § 18 fra Herlev Kommune, skal udfylde og indsende en tro- og loveerklæring på at den vil indhente/har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Denne erklæring skal udfyldes under henvisning til ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.” og bekendtgørelser herunder. Du kan finde og udfylde erklæringen her. Du kan underskrive blanketten elektronisk ved brug af foreningens eller privat NemID.
 • Der skal, så snart aktiviteten/projektet er afsluttet - eller senest den 1. januar året efter den modtagne støtte - indsendes en skriftlig tilbagemelding om, hvordan de støttede aktiviteter er forløbet, og hvordan tilskuddet er brugt. Dette er en forudsætning for at modtage tilskud igen året efter. Du udfylder det digitale regnskabs- og evalueringsskema her.

 

Akutpulje

Nye foreninger, grupper eller initiativer har mulighed for at søge om tilskud fra akutpuljen. Ved ansøgninger gælder de samme kriterier som ovenfor, og der anvendes samme ansøgningsskema.

Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året. Der er afsat 5 % af det samlede budget til akutpuljen. I 2020 er der derfor afsat 4.850 kr.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020 (akutpulje)

Nye foreninger, grupper eller initiativer har mulighed for at søge om tilskud fra akutpuljen.

Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året. Der er afsat 5 % af det samlede budget til akutpuljen. I 2020 er der derfor afsat 4.850 kr.

Formål med tilskuddet er, at:

 • Støtte op om græsrødderne og at få de små foreninger til at blomstre.
 • Støtte og udvikle indsatser, der kommer herlevborgere og lokalsamfundet til gode.
 • Bidrage til at de frivillige ikke har udgifter i forbindelse med deres frivillige indsats.

 

I 2020 kan der ydes støtte til:

 • Lokale aktiviteter og projekter, der har til formål at inkludere udsatte borgere samt styrke deres muligheder for et mere indholdsrigt liv i Herlev

 

Der ydes ikke støtte til:

 • Lønmidler.
 • Huslejetilskud.
 • Organisationer/klubber som modtager tilskud efter Servicelovens § 79.

 

Frivilligt socialt arbejde er:

 • Arbejde der udføres for andre end familie og slægt, og uden at nogen kan stille krav om det.
 • Ulønnet og udføres til gavn for mennesker med særlige behov.
 • Arbejde der gennemføres inden for rammerne af en organisation, forening eller et projekt. Formålet må ikke være at skabe overskud.

 

Sådan søger du

Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året. Ved ansøgning gælder kriterierne ovenfor. Ansøgningsskemaet udfyldes digitalt her. 

Det er muligt at vedlægge budget til ansøgningsskemaet. 

 

For bevilget tilskud gælder at:

 • Tilskuddet må ikke anvendes til andet end det angivne i bevillingen. Hvis dette alligevel sker, kan beløbet kræves tilbagebetalt.
 • Enhver forening der modtager støtte efter Servicelovens § 18 fra Herlev Kommune, skal udfylde og indsende en tro- og loveerklæring på at den vil indhente/har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Denne erklæring skal udfyldes under henvisning til ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.” og bekendtgørelser herunder. Du kan finde og udfylde erklæringen her. Du kan underskrive blanketten elektronisk ved brug af foreningens eller privat NemID.
 • Der skal så snart aktiviteten/projektet er afsluttet - eller senest den 1. januar året efter den modtagne støtte - indsendes en skriftlig tilbagemelding om, hvorledes de støttede aktiviteter er forløbet, og hvordan tilskuddet er brugt. Du udfylder det digitale regnskabs- og evalueringsskema her.
Udvikling

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 60 25
frivillig@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 08:30  - 15:00
Tirsdag 08:30  - 15:00
Onsdag 15:00  - 15:00
Torsdag 08:30  - 17:00
Fredag 08:30  - 12:00
Lørdag  -
Søndag  -