Kontaktpersoner

Hvis du vil vide mere om frivillighed, kan du spørge de kommunale kontaktpersoner. Se hvem de er, og hvad de ved her.

Herlev Kommunes Frivillighedspolitik har 3 hjørnesten - samspil, synlighed og støtte.

I forhold til samspil og synlighed ønsker vi, at foreningerne imellem får størst muligt glæde af hinanden. Vi ønsker også, at foreninger og kommunens arbejdspladser kan indgå i nye samarbejder til glæde for borgerne.

Vi har derfor nedsat en ressourcegruppe for frivillighed, der arbejder for, at det skal være så nemt som muligt for både de frivillige og kommunens ansatte at opstarte nye samarbejder.

Ressourcegruppen for frivillighed består blandt andet af nogle kontaktpersoner, der har en bred viden om frivillighed og samarbejde mellem frivillige og kommunale arbejdspladser.

Derudover har hver kontaktperson viden, som hænger sammen med deres arbejdsområde. Du kan læse mere om kontaktpersonerne, samt hvad du kan bruge dem til nedenfor.

 

Beskæftigelse

Kontaktperson på beskæftigelsesområdet

Linnea Klarskov Pagter

Jobcenter Herlev

E-mail: linnea.klarskov.pagter@herlev.dk

Telefon: 44 52 60 07

Linneas viden om frivillighed

 • Bred viden om den frivillige sektor i Danmark
 • Praksisviden om kommunalt samarbejde med frivillige foreninger
 • Kender Herlev kommunes frivillighedspolitik og deltager i arbejdet med den
 • Har viden om og erfaring med samarbejde med Frivilligcenter Herlev - Kontaktstedet.
 • Fokus på frivillighed i beskæftigelsesindsatsen

Børn og familie

Kontaktperson for frivillige tilbud til børn og familier

Morten Nitschky

Center for Børn og Familie

E-mail: morten.nitschky@herlev.dk

Telefon: 44 52 58 63

Mortens viden om frivillighed

 • Viden om socialt arbejde
 • Viden om etablering af samarbejde med frivillige og frivillige organisationer indenfor det sociale område
 • Lang erfaring som frivillig, både som leder og ”menig”

Det folkeoplysende område

Koordinator for det folkeoplysende område

Dorthe Kargo

Kultur, Fritid og Erhverv

E-mail: dorthe.kargo@herlev.dk

Telefon: 44 52 55 20

Dorthes viden om frivillighed

 • Projektleder på implementering af Herlev Kommunes Frivillighedspolitik
 • Varetager det folkeoplysende område (foreninger og aftenskoler) ift. udvikling, rådgivning, tilskud, etablering af nye foreninger etc.
 • Er i løbende dialog med foreningsområdet
 • Understøtter tværgående samarbejde på forenings- og frivillighedsområdet
 • Varetager Forenings- og Fritidsrådet (herunder administration af Udviklingspuljen)
 • Ressourceperson for Ungdomsrådet

Det frivillige sociale område

Koordinator for det frivillige sociale område

Michael Brøndsted Jacobsen
E-mail: michael.brondsted.jacobsen@herlev.dk
Telefon: 44 52 60 19

Michaels viden om frivillighed

 • Projektleder på implementering af Herlev Kommunes Frivillighedspolitik
 • Varetager det frivillige sociale område (foreninger og Frivilligcenter Herlev) ift. udvikling, rådgivning, tilskud, etablering af nye foreninger etc.
 • Understøtter tværgående samarbejde på forenings- og frivillighedsområdet
 • Ressourceperson for Koordineringsudvalget for ældreforeningerne.
 • Arrangerer frivillighedsfesten den 5. december hvert år.

Ejendomme

Kontaktperson i forhold til spørgsmål om frivillige i relation til kommunens ejendomme

Ole Bjørn Petersen

Center for Ejendomme og Intern Service

E-mail: ole.bjorn.petersen@herlev.dk

Tlf. 20 22 22 05

Ole Bjørn Petersen har en bred faglig viden om byggeri, anvendelse, indretning, lovgivning, bæredygtighed, processer og økonomi.

Natur og miljø

Kontaktperson for natur- og miljøforeninger

Kirsten Høi

Center for Teknik og Miljø

E-mail: kirsten.hoi@herlev.dk

Telefon: 44 52 64 59

Kirstens viden om frivillighed

 • Samarbejder med Hjortespring Naturplejerforening om afgræsning af dyrefolde ved Kildegården
 • Inddrager DN (Danmarks naturfredningsforenings lokalafdeling ofr Herlev Kommune) i f.eks. udarbejdelse af plejeplanner for fredede områder (Smør- og Fedtmosen og Sømosen)
 • Samarbejder med B73, Grundejerforeninger og Andelsboligforeninger i Eventyrkvarteret om udviklingen af Elverparken
 • Deltaget i elevforumsmøde om børns ønsker til grønne områder og friarealer til brug for Kommuneplanstrategi
 • Deltaget i møder om borgerinddragelse i forhold til Kommuneplanstrategi
 • Deltaget i ungeforummøde om unges ønsker til grønne områder og friarealer til brug for Kommuneplanstrategi

Sundhed, omsorg og ældre

Kontaktperson for sundhed, omsorg og ældre

Anne Mørk Jensen

Herlev Sundhedscenter

E-mail: anne.mork.jensen@herlev.dk

Telefon: 44 52 62 72 (telefontid kl. 8.30-9.30, mandag, tirsdag og torsdag)

Annes viden om frivillighed

 • Kompetence/viden/samarbejde/kontakt/formidling inden for ældreområdet i forhold til muligheder for aktiviteter i bred forstand i Herlev Kommune, kommunalt og ikke kommunalt
 • Det være sig inden for det sociale, fysiske område.
 • Har jævnligt kontakt til frivillige
 • Matcher og kan være bindeled mellem en borgers/kollegas/pårørendes ønske/behov for aktivitet.
 • Har samarbejde med Frivilligcenter Herlev f.eks i forhold til opstart af ny aktivitet (stolemotion)

 

Stab for By og Udvikling

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 60 21
frivillig@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -