Kommunikation på foreningsniveau

Foreningens hjemmeside og sociale medier skal skabe synlighed, men også overholde gældende lovgivning.

De fleste foreninger benytter digitale kommunikationskanaler og -programmer - til at informere medlemmer og interesserede i foreningens aktiviteter og tilbud, til at dele historier, billeder, videoer, til at skabe og styrke fællesskaber i foreningen - og ikke mindst til at administrere hold, medlemmer og medlemskaber.

Digitale kommunikationskanaler og programmer kræver ofte både arbejde, vedligeholdelse og ikke mindst overvejelser bag - ligesom der er lovgivning på området, man skal være opmærksom på. De dage er forbi, hvor foreningen blot stod i telefonbogen, havde papirtelefonlister og ellers ventede i klubhuset på, at medlemmer - eksisterende såvel som nye - dukkede op.

Herlev Kommune kan sparre med foreninger om jeres digitale kommunikation - og kan i mange tilfælde stille online kanaler til rådighed til at promovere jeres aktiviteter, tilbud, events og tiltag. Eksempelvis via digitale skærme, hjemmesider, facebooksider mv.

Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid

Nyhedsbrevet fra Kultur og Fritid henvender sig til repræsentanter fra Herlevs Foreninger - særligt bestyrelsesmedlemmer, instruktører, frivillige og andre indsjæle. Ønsker du at modtage nyhedsbrev fra Kultur og Fritid kan du kontakte os på kulturogfritid@herlev.dk med navn, email, forening og rolle i foreningen.

Nyhedsbrevet indeholder information om tilskud og ansøgningfrister, fordeling af lokaler, information om tilmelding til arrangementer m.m.

Læs nyhedsbreve vedr. corona-restriktioner.

Læs tidligere nyedsbreve fra kultur, idræt og fritid nedenfor:  

Nyhedsbrev 26. januar 2021: Sæsonfordeling, sommerferieaktiviteter og partnerskabspuljen

Nyhedsbrev 17. december 2020: Tak for et godt samarbejde!

Nyhedsbrev 26. oktober 2020: Nye tiltag mod COVID-19 for idræts- og foreningsaktiviteter

Nyhedsbrev, oktober 2020

Nyhedsbrev, februar 2020

Nyhedsbrev, september 2019

Nyhedsbrev februar 2019

Nyhedsbrev april 2018

Kalender (Kultunaut og facebook)

I kalenderen på Oplev Herlev kan du oprette foreningens events, aktiviteter, kampe o.lign.  

Idrætsbegivenheder, som jeres forening står for, kan blive vist på GOHerlevs facebookkalender.

GOHerlev - webside

For nuværende er det ikke muligt at få indhold på GoHerlevs webside. Det meldes ud i nyhedsbrevet, når det igen er muligt at få indhold på GoHerlevs kanaler.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Herlev Kommune har i februar 2018 iværksat initiativet GOHerlev, som udover en synlig og markant visuel stil (bl.a. logo) har til formål at være "hele Herlevs online klubhus og idrætsopslagstavle."

Formålet med GOHerlev er at inspirere og motivere borgere i Herlev til at være idrætsaktive, ikke mindst i byens idrætsforeninger. En måde at gøre det på er: at styrke og udbrede den positive fortælling om idræt i Herlev.

Websiden goherlev.dk indeholder både en liste over samtlige Herlevs idrætsforeninger, med en kort beskrivelse samt links til jeres forening, og artikler om idrætslivet i Herlev. Her er med andre ord en god mulighed for at gøre opmærksom på jeres forening.

Jeres forening kan på goherlev.dk fx

 • Udbrede positive historier om jeres klub og/eller klubbens medlemmer/trænere/frivillige, fx ved jubilæer, særlige præstationer eller andre markante begivenheder, andre 'gode historier'
 • Skabe opmærksomhed om særlige tiltag eller aktiviteter, fx et nyt projekt eller aktiviteter for en særlig målgruppe, medlemskabstilbud, åbne træninger/åbent hus-arrangementer for nysgerrige
 • Promovere helt særlige arrangementer eller events, fx åbne turneringer, større mesterskaber, vigtige kampe

GOHerlev - Facebookside

For nuværende er det ikke muligt at få indhold på GoHerlevs Facebookside. Der kan fortsat sendes anmodninger om co-host på begivenheder på GoHerlevs og Hjortespringbadets Facebooksider. Ligesom der kan sendes anmodninger om at dele eksisterende indhold om ex. nye tiltag. Det meldes ud i nyhedsbrevet, når det igen er muligt at få indhold på GoHerlevs kanaler. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

GOHerlev har også oprettet sin egen facebookside, som har til formål både at skabe et samlet sted at dele nyheder, billeder, videoer og historier om idrætslivet i Herlev Kommune - og at tilskynde til et fællesskab om idrætten i Herlev.

Det betyder, at de artikler om idrætslivet i Herlev, som publiceres på goherlev.dk - fx om jeres forening - også deles på og spredes til Herlevborgere via facebooksiden. Men ikke kun det.

Jeres forening kan på GOHerlevs facebookside fx:

 • Få delt interessante opslag fra jeres forenings egen facebookside. Dvs. opslag, som er relevante for borgere og inviterer dem til idrætsaktiviteter eller giver et særligt indblik i jeres forening (og ikke har en intern karakter)
 • Få delt aktiviteter, jeres aktiviteter har slået op jeres facebookside som en 'Begivenhed'
 • Blive synlige og gøre opmærksomme på sig selv via fx billeder og videoer

GOHerlev - Instagram

For nuværende er det ikke muligt at få indhold på GoHerlevs Instagram. Det meldes ud i nyhedsbrevet, når det igen er muligt at få indhold på GoHerlevs kanaler. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

GOHerlev har udover en facebookside også en Instagramprofil, dvs. en billeddelingskanal.

Den har til formål, på et visuelt plan, at styrke den samlede fortælling om idrætten i Herlev. Dvs. ved at lade billederne illustrere bredden i og stemningen omkring idræt i Herlev.

Jeres forening kan på GOHerlevs Instagramprofil fx:

 • Blive synlige ved at GOHerlev lægger billeder op fra/af jeres forening (efter aftale). Evt. med en kort tekst, der har med jeres forening at gøre.
 • Blive synlige ved at GOHerlev deler jeres forenings billeder, såfremt I også er til stede på Instagram (og efter aftale). Evt. med en kort tekst, der har med jeres forening at gøre.

Infoskærme på idrætsanlæg

For nuværende er det ikke muligt at få indhold på infoskærmene på Herlev Kommunes Idrætsanlæg. Det meldes ud i nyhedsbrevet, når det igen er muligt at få indhold på denne  kanal. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

I flere af Herlev Kommunes idrætsanlæg (Herlev Hallerne, Skinderskovhallen, Hjortespringbadet) er opsat 55" digitale infoskærme.

Disse skærme skal udbrede kendskabet til idrætstilbud og –aktiviteter i Herlev. Særligt det, som foregår på det enkelte idrætsanlæg, men også andre steder i Herlev.

Det, som vises på skærmene, kan omhandle idræt og kultur, skal have en almen karakter (altså ikke være intern foreningskommunikation) - og har tre typer af 'afsendere':

 • Idrætsforeninger på det pågældende idrætsanlæg (stedbundne foreninger), som gør opmærksom på en lokal begivenhed, aktivitet, tilbud mv.
 • Idrætsforeninger et andet sted i Herlev, som gør opmærksom på fx en begivenhed, som kan have hele byens interesse
 • Herlev Kommune, som gør opmærksom på en begivenheden mv. af hele byens interesse inden for idræt og kultur

 

Jeres forening kan på infoskærmene fx:

 • Annoncere for større begivenheder og særlige events
 • Annoncere for fx 'åbent hus'-arrangementer
 • Annoncere for nye aktivitetstiltag og fx medlemskabstilbud

Vejpylon på Tvedvangen

For nuværende er det ikke muligt at få indhold på Vejpylonen på Tvedvangen. Det meldes ud i nyhedsbrevet, når det igen er muligt at få indhold på denne kanal. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

På Tvedvangen, lige ude foran Herlev Hallerne, er en 'vejpylon' etableret. Denne kaldes af mange også 'lysskilt', 'lysreklame' osv.

Der er under alle omstændigheder tale om en høj og smal dobbeltsidet digital skærm, hvor indholdet (som på infoskærmene) skifter hver ca. 10-12 sekund.

Også vejpylonen har til formål skabe øget opmærksomhed om idrætstilbud, –aktiviteter samt idræts-/kulturbegivenheder i Herlev. Særligt det, som foregår på idrætsanlægget på Tvedvangen (Herlev Hallerne, Herlev Skøjtehal, Herlev Stadion og de omkringliggende fodboldbaner) - men også andre steder i Herlev.

Indhold på vejpylonen omhandler, som på infoskærmene, idræt og kultur, skal have en almen karakter (altså ikke være intern foreningskommunikation eller have et rent kommercielt formål) - og har igen de tre typer af 'afsendere'

 • Idrætsforeninger på det pågældende idrætsanlæg (stedbundne foreninger), som gør opmærksom på en lokal begivenhed, aktivitet, tilbud mv.
 • Idrætsforeninger et andet sted i Herlev, som gør opmærksom på fx en begivenhed, som kan have hele byens interesse
 • Herlev Kommune, som gør opmærksom på en begivenheden mv. af hele byens interesse inden for idræt og kultur

 

Jeres forening kan på vejpylonen fx

 • Annoncere for større begivenheder og særlige events
 • Annoncere for fx 'åbent hus'-arrangementer

Hjortespringbadet - Facebookside

For nuværende er det ikke muligt at få indhold på GHjortespringbadets Facebookside. Det meldes ud i nyhedsbrevet, når det igen er muligt at få indhold på GoHerlevs kanaler. Der kan fortsat sendes anmodninger om co-host på begivenheder. Ligesom der kan sendes anmodninger om at dele eksisterende indhold om ex. nye tiltag. Det meldes ud i nyhedsbrevet når man igen kan få indhold på denne kanal.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Herlev populære svømmehal, Hjortespringbadet, har også sin egen facebookside. Denne side benyttes - naturligvis - hovedsageligt til at informere om, hvad der sker i selve svømmehallen.

I visse tilfælde kan der dog også skrives på Hjortespringbadets facebookside om aktiviteter og begivenheder, som foregår på arealet foran/rundt om svømmehallen.

Er jeres forening således vært for et idrætstilbud, som foregår i eller ved Hjortespringbadet, er I velkomne til at forhøre jer om muligheden for at denne kanal indgår i jeres samlede kommunikationsindsats.
 

Behandling af persondata (GDPR)

Hvilken lovgivning skal jeres forening være særlig opmærksom på?

Den 25. maj 2018 sker der en skærpelse af foreningers behandling af persondata, også kaldet personoplysninger (GDPR). Det er en både god og vigtig anledning til at se sine rutiner.

Der findes allerede i dag regler for, hvordan organisationer og foreninger – store såvel som små – skal opbevare personfølsomme data.

Fra den 25. maj 2018 sker der en kraftig skærpelse på dette punkt – med langt strengene krav til dokumentation for, hvordan personoplysninger (også kaldet persondata) behandles på en forsvarlig måde.

Som det skrives på DGI’s hjemmeside, lyder det svært, men handler egentlig mest om sund fornuft.

Herlev Kommune henviser til og anbefaler alle foreninger at læse mere på fx DGI’s hjemmeside, hvor den skærpede persondataforordning er beskrevet, og låner her definitionen på persondata:

Persondata er alle de oplysninger, som henfører til ét konkret menneske. Det kan være fødselsdato, helbredsoplysninger eller navn. Nogle data anses for at være følsomme som eksempelvis børneattester eller helbredsoplysninger, mens andre som skostørrelse og hold kun anses for at være personlige.

Oplysninger om medlemmer må eksempelvis ikke ligge offentligt tilgængeligt, og det er kun dem, der har behov for at have oplysningerne, som skal have adgang til dem. En træner, der er stoppet, skal altså ikke fortsætte med at have adgang til en liste over deltagere på holdet.

Strengt taget skal der dermed ikke gøres noget anderledes i foreningen, udover at man strammer op på sine rutiner for opbevaring af persondata. Desuden skal man, for at leve op til kravet om dokumentation, kunne beskrive disse rutiner.

Se også den "Vejledning til idrætsforening om behandling af personoplysninger", som DGI og DIF i samarbejde har udarbejdet

Se også vejledning fra Justitsministeriet: Ofte stillede spørgsmål - Frivillige foreningers behandling af personoplysninger

Herlev Idrætscenter

Skinderskovvej 31, 1. sal
2730 Herlev
44 52 58 58
idraet@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 15:00
Tirsdag 09:00  - 15:00
Onsdag 09:00  - 15:00
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 13:00
Lørdag  -
Søndag  -
Kultur og Fritid

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -