1

Administrationsgrundlag

I administrationsgrundlaget skitseres rammerne for fordeling af faciliteter i Herlev Kommune. 

Lån af kommunale faciliteter

Herlev Kommune stiller kommunale faciliteter på skoler, idrætsfaciliteter og andre offentlige faciliteter til rådighed. Faciliteterne stilles til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler til afvikling af foreningens eller aftenskolens folkeoplysende aktiviteter. Faciliteterne omfatter bl.a. undervisningslokaler, inden-og udendørs idrætsfaciliteter og svømmehaller. 

Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed med den indretning og det udstyr, der findes i dem til dagligt. Derudover stilles faciliteterne til rådighed med følgende.

  1. El og varme
  2. Rengøring
  3. Og nødvendigt udstyr

Foreninger eller aftenskoler må ikke udleje eller videreformidle faciliteterne til 3. part.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgninger om faciliteter skal ske igennem Herlev Kommunes bookingsystem og inden for de fastsatte deadlines. Foreninger og aftenskoler, der sender facilitetsønsker efter deadline, indgår ikke i sæsonfordelingen, men kan tildeles ledige resttider. I skemaet nedenfor fremgår rammen for sæsonfordeling samt, hvornår der er deadlines for at ansøge om ønskede tider på de enkelte faciliteter.

Facilitet Sæsonfordeling Ansøgningsperiode Særlige bemærkninger Opmærksomhedspunkter
Skolegymnastiksale 2-årig fordeling
fra medio
august – medio
juni i lige år
Januar til marts i
lige år
Lukket for aktivitet i
ferier inkl. fredage og
weekenden op til og i ferier
 
Idrætsfaciliteter f.eks. Hjortespringbadet og Skinderskovhallen 2-årig fordeling
fra medio
august – medio
juni i lige år
Januar til marts i
lige år
Der kan laves særskilt
fordeling af aktiviteter i
ferier. Der tages højde for
vedligehold.
 
Hjortespring Foreningshus 2-årig fordeling
fra medio
august – medio
juni i lige år
Januar til marts i
lige år
Åbent for aktivitet i ferier. Fordelingen foretages i overensstemmelse med
forretningsordenen for Foreningshuset.
2/3 af sæsonen fordeles til sæsonbetonede aktiviteter.

1/3 bookes ad hoc ved henvendelse til den
pågældende facilitet for at sikre understøttelse af spontane aktiviteter.
Mødesalen, Herlev Gl. Skole  2-årig fordeling
fra medio
august – medio
juni i lige år
Januar til marts i
lige år
Åbent for aktivitet i ferier. 2/3 af sæsonen fordeles til sæsonbetonede aktiviteter. 

1/3 bookes ad hoc ved henvendelse til den
pågældende facilitet for at sikre understøttelse af spontane aktiviteter.

  

Behandling af ansøgninger

Efter ansøgningsfristen udarbejder forvaltningen på baggrund af retningslinjer for fordeling af faciliteter et udkast til fordeling. Herefter indkaldes foreningerne på de forskellige faciliteter til et fordelingsmøde, hvor forvaltningen fremlægger et forslag til fordeling og foreningerne kan komme med ændringsforslag samt indgå i dialog med forvaltningen om fordelingen.

Kan der på fordelingsmøderne ikke opnås enighed eller er fordelingen i strid med retningslinjerne, er det forvaltningen der i sidst ende har beslutningskompetencen. 

Efter endt fordeling, orienteres Kultur- og fritidsudvalget om fordelingen, hvor eventuelle udfordringer bliver præsenteret for udvalget.

Tider til fordeling

Forvaltningen fastsætter forud for hver sæsonfordeling, hvilke tider der kan ansøges om. Antallet af facilitetstimer til folkeoplysende foreninger og aftenskoler ligger fast, dog kan timernes placering på dagen variere fra den ene fordeling til den anden, da forvaltningen på den måde bedst kan understøtte foreningslivets ønsker og tage lokale hensyn til blandt andet skoler og andre offentlige institutioner.

I bilag 1 ”Overblik over facilitetstimer pr. idrætsfacilitet” fremgår hver enkel idrætsfacilitet facilitetstimer f.eks. i Skinderskovhallen og Hjortespringbadet.

Herunder er et eksempel på et skema fra bilag 1.

Skinderskovhallen - Badminton
Overblik Antal timer om ugen 
 Antal banetimer  869
 Offentlig tid 268,50 
Tider til øvrige aktiviteter  80 
Foreningstimer til fordeling  520,50 
Antal timer i weekender   181
Antal timer i hverdage  339,50 
Antal timer i primetime  155 

 

Læsevejledning til ovenstående skema:

Antal banetimer (869) er det samlede antal banetimer, som den pågældende facilitet er åben og indbefatter tid til blandt andet skoler, selvorganiserede, private og foreninger. Offentlig tid (268,5) er det antal banetimer, som kan leje af blandt andet private herlevborgere. Tider til øvrige aktiviteter (80) er banetimer, som stilles til rådighed for skoler, offentlige institutioner og lignende. 

Foreningstider til fordeling (520,5) er banetimer, som kan blive fordelt til folkeoplysende foreninger og aftenskoler. Antal timer i hverdage (339,5) og antal timer i weekender (181) viser, hvor mange af foreningstimerne, som er fordelt på hhv. hverdage og i weekender. Antal timer i prime time (155) viser, hvor mange af banetimerne der er til fordeling på hverdage i tidsrummet kl. 16.00-20.00 

Ferier og helligdage

Foreninger kan ikke ansøge om tider, der ligger i skolernes ferier og helligdage som en del af sæsonfordelinger. Årsagen til at foreningerne ikke kan søge disse tider, er at tiderne holdes åbent til diverse arrangement såsom, ferie-camps, udvidet offentligt åbentider, muligheden for at afholde konkurrencer og eventuel planlagt vedligehold. På faciliter der hører under Herlev Idrætscenter, kan foreningerne ansøge om tider i ferier 8 uger forud for den givne ferie. Dette er en praksis som foreningerne kender og er vant til.

Principper for offentlig tid

For at sikre at Herlevs borgere har mulighed for idræt og bevægelse, er det nødvendigt, at der fastsættes nogle overordnede principper for offentlig tid på udvalgte faciliteter i Herlev Kommune. Forvaltning vil på baggrund af nedenstående principper for offentlig tid udarbejde et udkast til offentlig til forud sæsonfordelingen, som vil indgå i fordelingsdialogen med foreningerne.

Anlæg Facilitet Hverdage Weekender
Hjortespringbadet 50 m. bassin og aktivitetsbassin   Der er offentlig tid i hele den bemandede åbningstid
Hjortespringbadet Terapibassin  Der skal være offentlig tid i morgentimerne og at der tilstræbes at der findes sammenhængende timer alle ugens dage i den bemandede åbningstid.   
Skøjtehallen Skøjtehallen    
Skinderskovhallen Badmintonhallen  der skal være offentlig tid i morgentimerne i alle hverdage samt midt på dagen. derudover skal der være offentlig tid i aftentimerne fra kl. 18-22.   Der skal være offentlig tid i hallens ydertider. 
Skinderskovhallen Tennishallen  Der fastlægges offentlig tid i samarbejde med Herlev Tennis, jf. nedenstående samarbejdsaftale.    

  

Gensidig aftale mellem Herlev Tennis og Herlev Kommune om hal 1 og hal 2

I Skinderskovhallen findes to tennishaller, hal 1 og hal 2. Herlev Kommune ejer hal 1 og Herlev Tennis ejer hal 2. I henhold til fordelingen af folkeoplysende, offentlig og øvrig tid, kan Herlev kommune kun fordele tider i hal 1. Der er en gensidig aftale mellem forvaltningen og tennisklubben om, at tider i hal 1 og 2 fordeles i samarbejde, for at sikre den bedst mulige fordeling.

2

Bilag 1- Overblik over facilitetstimer pr. facilitet

Se fordeling af timer der kan søges til foreningsaktiviteter på de respektive faciliteter

 

 

Overblik

 Herlevbadet

Antal timer 

Hjortespringbadet 50 m

Antal timer

Hjortespringbadet Terapibassin

Antal timer

Hjortespringbadet Aktivitetsbassin 

Antal timer

Antal åbningstimer  112  872  99,50  96
Offentlig tid 427  32,50  67 
Tider til øvrige aktiviteter 30  173  23  22 
Foreningstimer til fordeling 82  262  444 
Antal timer i weekender 32  60  16 
Antal timer i hverdage 50  202  28 
Antal timer i primetime 20  76  15  1,5 

 

 

Overblik

Skinderskovhallen 

Skydebanen

Skinderskovhallen

Tennis

Skinderskovhallen

Kampsport 

Skinderskovhallen

Badminton

 

Antal timer

Antal timer

Antal timer

Antal timer

Antal åbningstimer  110 112,50  112  869 
Offentlig tid  0 35,50  268,50 
Tider til øvrige aktiviteter  45 47  80 
Foreningstimer til fordeling 65  76,50  65  520,50 
Antal timer i weekender 30  18  30  181 
Antal timer i hverdage 35  58,50  35  339,50 
Antal timer i primetime 20  18  20  155 

 

Overblik

Herlev Hallen  

 

Herlev Hallen 

Annekshallen

Herlev Hallen 

Lokale 2

Herlev Hallen

Lokale 3

Herlev Hallen 

Lokale 4

 

Antal timer

Antal timer

Antal timer

 Antal timer 

Antal timer

Antal åbningstimer  112  112  110 110  110 
Tider til øvrige aktiviteter 56,50  56,50 
Foreningstimer til fordeling 55,50  55,50  110  110  110 
Antal timer i weekender 24*  24*  30  30  30 
Antal timer i hverdage 31,50  31,50  80  80  80 
Antal timer i primetime 19,50  19,50  20  20  20 

 * Tider til kampafvikling er inkluderet i opgørelsen. 

 

Overblik

Stadion

Sommer

Stadion 

Vinter

Ministadion

 

Antal timer

Antal timer

 Antal timer 
Antal åbningstimer  115,50 108  71 
Tider til øvrige aktiviteter 44  43,50  39,50 
Foreningstimer til fordeling 71,50  64,50  31,50 
Antal timer i weekender 33  33  11 
Antal timer i hverdage 38,50  33,50  20,50 
Antal timer i primetime 20  20  18 

 

Overblik

Gymnasiehallen

Kildegårdhallen

Kildegårdskolen Bordtennis

 

Antal timer

Antal timer

 Antal timer 
Antal åbningstimer 105 110 93
Tider til øvrige aktiviteter 50,50 57 40
Foreningstimer til fordeling 54,50 53 53
Antal timer i weekender 30 18 18
Antal timer i hverdage 24,50 35 35
Antal timer i primetime 17 20 20

 

Overblik

Skøjtehallen

Træningsskøjtehallen

 

Antal timer

Antal timer

Antal åbningstimer 109 101
Offentlig tid 18  
Tider til øvrige aktiviteter 42,50 35,50
Foreningstimer til fordeling 48,50 65,50
Antal timer i weekender 19 27,50
Antal timer i hverdage 29,50 34
Antal timer i primetime 19 18,50

 

Overblik

8 m. 1 Tvedvangen*

8 m. 2 Tvedvangen** 

Elver***

Elv. lille

 

Antal timer

Antal timer

 Antal timer  Antal timer 
Antal åbningstimer  91,50 91,50  87  82 
Tider til øvrige aktiviteter 40  40  40  40,50
Foreningstimer til fordeling 51,50  51,50  47  41,50 
Antal timer i weekender 22  22  18  15 
Antal timer i hverdage 29,50  8729,50  29  26,50 
Antal timer i primetime 20  20  20  18 

* Kan slås sammen med bane 2 for at danne en 11 mands bane 
** Kan slås sammen med bane 1 for t danne en 11 mands bane
*** Følger påbudt brugstid