Forenings- og Fritidsrådet

Forenings- og Fritidsråd er godkendt af Herlev Kommunalbestyrelse.

I henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 skal Herlev Kommune nedsætte et råd, der skal varetage brugerinddragelsen på det folkeoplysende område.

Høringsret

Rådet har høringsret i sager, der vedrører politik for den folkeoplysende virksomhed, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed samt kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Indstillingsret

Rådet har indstillingsret i forhold til aktivitetstilskud, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb samt fordeling af lokaler (dog ikke idrætsanlæg).

Beslutningsret

Rådet har beslutningsret i forhold til Udviklingspuljen og varetager behandlingen af ansøgninger hertil.

Vedtægter

Forenings- og Fritidsrådets vedtægter kan Vedtægter forenings- og fritidsrådetlæses her.

Medlemmerne

Rådets medlemmer vælges for en fire-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode.

For perioden 2014 -2017 er følgende valgt:

Fra Kultur- og Fritidsudvalget:

  • Kim Wacker
  • Michele Møller Amundsen
  • Willi Bjerregaard

Fra det folkeoplysende område:

  • Aftenskoler: Finn Conrad, AOF
  • Idrætsforeninger: Per Øelund, B73
  • Ikke-idrætslige foreninger: Vakant
  • Børne- og Ungdomssamrådet: Lone Høgstedt, DDS Myretuen

Kontakt

Har du brug for at komme i kontakt med Forenings- og Fritidsrådet, er du velkommen til at kontakte Fritidskonsulent Dorthe Kargo, tlf. 44 52 55 20 eller mail: dorthe.kargo@herlev.dk.

Sidst opdateret 02/05 2018
Kontakt

Kultur, Fritid og Erhverv

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf: 44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk