Ny forening

Her kan du læse om, hvordan en forening oprettes. Find gode råd til hvordan vedtægter udarbejdes samt praktisk information.

"Sammenhold" - ny forening
Hvis I vil danne en ny forening, kan I hente information her på siden

Find information om følgende

Hvordan dannes en forening?

I Danmark har vi foreningsfrihed, hvilket betyder, at alle kan oprette en forening. I afholder en stiftende generalforsamling, hvor I aftaler foreningens vedtægter, og herefter har I dannet en forening.

Hvis foreningen vil søge støtte fra Herlev Kommune til lokaler eller til aktiviteter med børn og unge, skal foreningen dog godkendes som folkeoplysende forening i Herlev Kommune. For at blive godkendt som folkeoplysende forening, skal foreningen opfylde forskellige krav.

Krav der skal opfyldes for at foreningen kan blive godkendt

 • Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten
 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget
 • Foreningen skal være bygget på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Herlev Kommune
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 • Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt og overskud/formue må ikke tilfalde enkeltpersoner

Foreningen skal godkendes for at kunne søge om tilskud og lån af lokaler i Herlev Kommune.

Hjælp til foreningsdannelsen

Herunder finder I forskellige vejledninger og gode råd til, hvordan I udarbejder vedtægter, indhenter børneattester, og opretter CVR-nr. mv.

 • Forslag til foreningsvedtægt
  I kan se et forslag til en foreningsvedtægt her. Kultur, Fritid og Erhvervs forslag til standardvedtægter er et minimumsforslag, som overholder Folkeoplysningslovens krav til foreningsvedtægter.

Udlån af kommunale lokaler

Hvis I har behov for faciliteter, kan I læse mere om udlån af kommunale lokaler her.

Årlig indberetning til Folkeoplysningsudvalget

Frivillige folkeoplysende foreninger, som har modtaget tilskud, skal hvert år inden d. 1. august indsende et regnskab samt en beretning til Kultur, Fritid, og Erhverv, hvori foreningens folkeoplysende aktiviteter beskrives. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf.

Har I spørgsmål

Har I brug for rådgivning i forbindelse med etablering af en folkeoplysende forening, kan I kontakte fritidskonsulent Dorthe Kargo på tlf. 44 52 55 20 eller mail dorthe.kargo@herlev.dk

Til Toppen

Sidst opdateret 21/07 2017
Kontakt

Kultur, Fritid og Erhverv

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf: 44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk