Børneattester

Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år.

Pige med forælder

Praktisk information om børneattester

Foreningerne skal indhente en børneattest før ansættelsen af en
træner, instruktør eller anden person, som skal have vedvarende og direkte tilknytning til børn under 15 år.

Det betyder, at når en ny træner/leder eller anden person starter i foreningen, skal I indhente børneattest, inden vedkommende får fast tilknytning til børn under 15 år. Vedkommende må først starte arbejdet med børnene når I har fået svar fra Rigspolitiet.

BørneattestSådan gør I

• Udpeg en person, som skal indhente, modtage og opbevare børneattesterne
• Download blanketten til indhentelse af børneattest her
• Udfyld blanketten og få den pågældende træner, instruktør, leder mv. til at underskrive den

Send blanketten

Blanketten sendes til

Rigspolitiet
Juridisk Afdeling, Kriminalregisteret, Børneattester
Polititorvet 14
1780 København V

Hvis I modtager en positiv attest

Hvis I modtager en positiv attest skal I kontakte jeres hovedorganisation (f.eks. DGI , DIF eller DUF).

Hvor ofte skal I indhente børneattester

Der er ingen regler for hvor ofte, en person skal tjekkes, men mange foreninger indarbejder en rutine, hvor de fast tjekker deres instruktører og holdeledere hvert eller hvert andet år.

Foreninger skal også sende blanketten "Erklæring om indhentelse af børneattester"

Alle foreninger i Herlev Kommune, skal indsende en erklæring om indhentelse af børneattester til Herlev Kommune en gang om året.

En erklæring om indhentelse af børneattester er en erklæring, som Herlev Kommune indhenter fra foreninger. Her bekræfter den enkelte forening, at den vil indhente børneattester, hvis den har kontakt med børn under 15 år.

I finder en blanket til Erklæring om indhentelse af børneattester her. Blanketten kan udfyldes digitalt eller printes ud og sendes med posten til Kultur, Fritid og Erhverv.

Sidst opdateret 21/11 2016
Kontakt

Kultur, Fritid og Erhverv

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf: 44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk