Om Handicaprådet

Handicaprådet arbejder med spørgsmål, der har betydning for personer med handicap og deres pårørende i Herlev Kommune.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler emner, der har betydning for mennesker i Herlev med fysiske handicap og psykiske problemer. Her er et par eksempler fra Handicaprådets arbejde:

  • Byens indretning, så den tager hensyn til borgere med handicap.
  • Samarbejde med idrætsforeningerne om at få flere aktive handicappede med i foreningerne.
  • Rådgivning i forbindelse krisetelefonen – et gratis tilbud for alle voksne herlevborgere, der oplever at stå i en akut psykisk krise.
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Medlemmer i perioden 2018-2021

Medlem af Handicaprådet er et hverv, som man bestrider ved siden af sit almindelige virke. I arbejdet trækker medlemmerne på viden og erfaring fra deres egen hverdag – nogle er pårørende til, andre arbejder med mennesker med handicap og psykiske problemer. Handicaprådets frivillige arbejde foregår i medlemmernes ’fritid’.
Handicaprådets medlemmer for perioden 2018 - 2021 vil fremgå medio februar 2018.

Handicapprisen

Handicapprisen uddeles til en lokal person, virksomhed, organisation (kommunal eller privat) eller en institution, som har forbedret vilkårene i kommunen for personer med handicap. Prisen uddeles en gang om året. Tilmeldingen er åben. Vi hører altid gerne fra dig, hvis du kender en kandidat.

Handicaprådets beretning

I Handicaprådets årsberetning får du indblik i det arbejde, som optager Handicaprådet.
• Handicaprådets årsberetning 2016
• Handicaprådets årsberetning 2015

Møder og referater

Sidst opdateret 04/01 2018
Kontakt

Handicaprådet

Center for Omsorg og Sundhed
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Handicaprådets sekretær

Gry Midjord
Tlf. 44 52 60 08