Handicappolitik

Herlev Kommunes tidligere handicapstrategi er blevet revideret og fået form og indhold som en politik, der viser vej for udviklingen af rammerne for børn og voksne med handicap i Herlev. Læs mere om handicappolitikken og hent den fulde udgave af politikken på denne side.

Handicappolitik-forside

Herlev Kommunes nye Handicappolitik omhandler alle borgere i kommunen der har et fysisk eller psykisk handicap, og deraf nedsat funktionsevne. Politiken skal understøtte at der er gode rammer for at børn, unge og voksne med handicap kan leve aktivt og bidrage til, at mennesker med handicap kan bringe sig selv i spil, deltage og få indflydelse i samfundet.

Et fælles papir

Handicappolitikken er blevet til i dialog med borgere, pårørende, forenings- og erhvervslivet og øvrige aktører, med afsæt i, hvordan vi sammen kan skabe gode rammer for borgere med handicap. Der har været stor tilslutning til arbejdet med at revidere handicappolitikken. Det er positivt, for handicappolitikken skal være et fællespapir der viser vej for hvordan, både den enkelte borger med handicap, pårørende, lokalsamfundet og Herlev Kommune, kan bringe sig selv i spil og bidrage til at skabe gode rammer for mennesker med handicap.

Fokusområder

For at gøre handicappolitikken konkret og handlingsrettet, indgår der en række fokusområder i politikken, der kan vise vej. Fokusområderne skal forstås som områder der er centrale for, at mennesker med handicap kan leve et godt liv og udvikle sig.

Fokusområderne er:

  • Netværk, fællesskab og indflydelse
  • God tilgængelighed – fysisk og kommunikativt
  • Sundhed og trivsel gennem hele livet
  • Inkluderende dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelsestilbud
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Gode boligløsninger
  • Aktivt kultur- og fritidsliv

Læs mere om handicappolitikkens vision og værdier, og fokusområdernes indhold i den fulde version af politikken herunder.

 

Handicappolitik PDF

 

 

 Sidst opdateret 17/12 2015
Kontakt

Center for Børn, Familie og Handicap
eller
Center for Omsorg og Sundhed

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Tlf. 44 52 70 00
Send os en e-mail