Forside | Borger | Handicap og socialpsykiatri | Den Sociale Rammeaftale

Den Sociale Rammeaftale

Kommunerne og Region Hovedstaden styrer og koordinerer udbud og efterspørgsel på sociale tilbud gennem Den Sociale Rammeaftale.

Rammeaftale

Kommunerne overtog fra 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af årlige rammeaftaler på det specialiserede sociale område og specialundervisning fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner.

Rammeaftalen skal udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstaden, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen udtrukket fra Tilbudsportalen.

Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen af tilbud, som aftalen omfatter (klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger).

 

Sidst opdateret 17/11 2017
Kontakt

Center for Børn, Familie og Handicap
eller
Center for Omsorg og Sundhed

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Tlf. 44 52 70 00
Send os en e-mail