Forside | Borger | Handicap og socialpsykiatri | Beskyttet beskæftigelse og klubtilbud

Beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud

Herlev Kommune tilbyder en række tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykiske vanskeligheder eller psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser.

Aktiviteter.jpgHerlev Kommune har 4 dag- og klubtilbud, og du skal som borger visiteres til disse tilbud.

  • Hørkær: Er et Job- & Aktivitetscenter for udviklingshæmmede og andre personer med nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne. Der er mulighed for at benytte Hørkær alle hverdage i dagtimerne. Antal dage om ugen aftales med egen betalingskommune.Tilbuddet skal godkendes af din betalingskommune, hvor efter din handlekommune kan visitere dig til Hørkær. Læs mere om Hørkærs tilbud.
  • Grøn Base er en satellit tilknyttet Job- og aktivitetscenteret Hørkær. På Grøn Base tilbydes udendørs beskæftigelse i grønne rekreative områder. Der arbejdes med naturpleje, dyrkning af diverse planter, frugtbuske og grønsager på friland og i drivhus, i et beskyttet miljø.
  • Klubben Peberkværnen: Er en klub for udviklingshæmmede borgere i Herlev Kommune, der ønsker at være en del af et socialt fællesskab. Klubben holder åbent to gange om ugen, tirsdage og torsdage fra kl. 16.30 til kl. 21.00, og det er frivilligt, om man vil møde op. Der kan købes mad og drikke i caféen. Et par gange om året tager klubben på ferie/udflugter. Kontakt Lars Green Holbøll på tlf. 44 52 63 75 eller Lars.Green.Holboll@herlev.dk
Sidst opdateret 23/03 2018

Kontakt

Center for Omsorg og Sundhed

Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 60 80