Bostøtte

Herlev Kommune kan tilbyde støtte til borgere i eget hjem. Tilbuddene omfatter borgere med sindslidelser.

Bostøttecentret

Bostøttecentret yder individuel støtte til borgere med alvorlige psykiske problemer / sindslidelser, som bor i egen bolig eller i en af centrets fire midlertidige boliger: I en akutbolig eller botræningsbolig.

Bostøtte bevilges i henhold til § 85 i Serviceloven til personer som har en betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Hvis du ønsker at ansøge om bostøtte skal du rette henvendelse til center for Børn, Familie og Handicap på telefon 44 52 70 00

Flex Bostøtte

Flex Bostøtte er et døgntilbud særligt tilpasset mennesker, der har brug for omfattende støtte i egen bolig.

Støtten til borgeren ydes, når der er behov for det og der er mulighed for telefonisk kontakt døgnet rundt.

Flex Bostøtte kan være et alternativ til mere indgribende foranstaltninger som for eksempel ophold i et Botilbud.

Der er mulighed for at give Flex Bostøtte i en af Bostøttecentrets midlertidige boliger.

Tilbuddet gives efter § 85 i Serviceloven. Visitation til Flex Bostøtte sker gennem center for Børn, Familie og Handicap på telefon 44 52 70 00

Sidst opdateret 16/03 2018
Kontakt

Center for Børn, Familie og Handicap
eller
Center for Omsorg og Sundhed

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Tlf. 44 52 70 00
Send os en e-mail