Folketingsvalg den 1. november 2022

Den 1. november 2022 er der folketingsvalg i Danmark. Vi har samlet de vigtigste oplysninger om, hvor og hvordan du stemmer.

Stemmeprocenter

Du kan løbende se stemmeprocenten ved Herlev Kommunes valgsteder.

Til folketingsvalget er der 19.961 stemmeberettigede vælgere i Herlev Kommune.

I Herlev Kommune er der tre afstemningssteder. I tabellen nedenfor kan du valgdagen igennem følge med i den samlede stemmeprocent og opdelt på de tre afstemningssteder.
Bemærk at de modtagne brevstemmer tælles med i stemmeregnskabet fra kl. 11.00.

 

Herlev Medborgerhus Stemmeprocent
kl. 09.00 4,66
kl. 10.00 9,03
kl. 11.00 22,49
kl. 12.00 27,15
kl. 13.00 31,22
kl. 14.00 35,10
kl  15.00 39,86
kl. 16.00 46,51
kl  17.00 54,93 
kl. 18.00 64,59
kl. 19.00 72,11
kl. 20.00 76,79 

 

Herlev Hallerne           Stemmeprocent
kl. 09.00 6,09
kl. 10.00 11,03
kl. 11.00 21,17
kl. 12.00 31,25
kl. 13.00 36,59
kl. 14.00 41,60
kl. 15.00 47,30
kl  16.00 53,83
kl. 17.00 63,98 
kl. 18.00 74,45
kl. 19.00 82,59
kl. 20.00 87,72 

 

Kildegårdhallen           Stemmeprocent
kl. 09.00 4,90
kl. 10.00 8,84
kl. 11.00 22,26
kl. 12.00 27,35
kl. 13.00 31,87
kl. 14.00 36,55
kl. 15.00 41,97
kl  16.00 49,10
kl  17.00 58,60 
kl. 18.00 68,22 
kl. 19.00 75,24
kl. 20.00 78,49 

 

Det samlede gennemsnit pr. time    Stemmeprocent              
kl. 09.00 5,19
kl. 10.00 9,63
kl. 11.00 23,26
kl. 12.00 28,51
kl. 13.00 33,12
kl. 14.00 37,62
kl. 15.00 42,88
kl. 16.00 49,66
kl. 17.00 58,97 
kl. 18.00 68,87 
kl. 19.00 76,42
kl. 20.00 80,79 

Valgresultat efter grovtælling

Valgresultatet efter fintælling

Her kan du se resultatet fra fintællingen. Hvis du klikker på partinavnet, kan du se de personlige stemmer.

Hvis du er syg eller indlagt

Er du indlagt på sygehus eller lignende, har du mulighed for at brevstemme, der hvor du er indlagt. Fristen for at brevstemme er til og med den 28. oktober 2022.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på selve valgdagen og ikke kan brevstemme på institution eller boform m.v., kan du kontakte Folkeregistret på Herlev Rådhus via folkeregister@herlev.dk eller telefon 4452 7060 og bede om den særlige blanket, ”Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet”.

Sidste dag for ansøgning om at brevstemme i eget hjem er torsdag den 20. oktober 2022 kl. 18.00. Brevstemmeafgivningen i hjemmet foregår i overværelse af to tilforordnede vælgere.

Ønske om andet valgsted

Som vælger, kan du efter ansøgning afgive din stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i din bopælskommune end det, du er tilknyttet i henhold til valglisten. Dette kan ske, hvis ændringen af afstemningssted er begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed.

Hvis du vil afgive din stemme på et andet valgsted, skal du udfylde en ansøgning. Du finder ansøgningsblanketten her. Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2022 kl. 12.00.

Ansøgningen skal sendes til Herlev Kommune eller afleveres i Borgerservice på Herlev Rådhus. Du kan også få udleveret blanketten i Borgerservice og udfylde den manuelt.

Hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler, der stilles til rådighed for vælgerne

På alle brevafstemningssteder er der:

 • En LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve
 • En sort filtpen til brug ved udfyldelse af stemmesedlen
 • En ikke håndholdt lup

I Borgerservice samt på afstemningsstedet Herlev Medborgerhus er der desuden:

 • Et hæve-/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.
 • Et CCTV (forstørrelsesapparat)

 

Læs om dine muligheder, hvis du har brug for hjælp til stemmeafgivningen.

 

Hvem kan stemme

Du skal have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten for at kunne stemme til et folketingsvalg.

Du har valgret til Folketinget (og dermed også til folketingsvalg), når du på afstemningsdagen:

 • Har dansk indfødsret (statsborgerskab)
 • Er fyldt 18 år
 • Har fast bopæl i riget
 • Ikke er umyndig  

 

Her kan du stemme i Herlev

I Herlev Kommune er der tre valgsteder:

 • Distrikt 01 - Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev
 • Distrikt 02 - Herlev Hallerne, Annexhallen, Tvedvangen 198, 2730 Herlev
 • Distrikt 03 - Kildegårdhallen, Kildegårdskolen Vest, Dildhaven 40, 2730 Herlev
 

Brevafstemning og modtagne brevstemmer

Er du forhindret i at stemme på valgdagen, kan du brevstemme, hvis du møder personligt op i en hvilken som helst kommune i landet.

Du skal huske at medbringe legitimation.
Du kan brevstemme i Herlev Kommune fra den 11. oktober 2022 til og med den 28. oktober 2022. 

I Herlev Kommune foregår afstemningen i Borgerservice i rådhusets åbningstid. 

Åbningstider
Mandag kl. 09.00-14.00
Tirsdag kl. 09.00-14.00
Onsdag kl. 09.00-14.00
Torsdag kl. 13.00-18.00
Fredag kl. 09.00-14.00

Borgerservice holder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning

Lørdag den 15. oktober og lørdag den 22. oktober 2022  kl. 10.00-14.00.

Fredag den 28. oktober 2022 er der åbent til kl.16.00.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende valget, er du meget velkommen til at kontakte valgsekretariatet på tlf. 4452 7114 eller sende en mail

Kontakt Valgsekretariatet
Du er velkommen til at kontakte Herlev Kommunes Valgsekretariat på tlf. 4452 7114 eller på mail valg@herlev.dk