Familierådslagning

Familierådslagning er, når familierne selv lægger planer til gavn for barnet

En familierådslagning er et møde, hvor familien samles med slægt og andre vigtige personer. På mødet diskuteres og planlægges hvilke indsatser, der er nødvendige for at barnets/den unges situation kan bedres. Resultatet er en plan for barnets/den unges fremtid.

Det vil typisk være familiens sagsbehandler i Børne- og Familieafdelingen, der foreslår og drøfter med familien, om det vil være en idé at holde en familierådslagning.

De vanskeligheder, en familie møder, vil variere. I familierådslagning er det familien, der lægger planer om:

 • at forbedre barnets situation, hvis der er problemer hjemme,
 • at hjælpe barnet til at fortsætte i skolen, hvis der er skoleproblemer,
 • at få givet den bedst mulige omsorg til børn, hvis forældre ikke magter at klare omsorgen alene.


Familierådslagning bygger på:

 • at familiemedlemmer er de mest centrale, når der skal lægges planer om barnets fremtid.
 • at familien har viden og ressourcer til at lægge planer, som er til gavn for barnet.

 

Hvorfor familierådslagning?

Familierådslagning er en måde at inddrage familien og barnet/den unge, således at familien selv tager ansvar, hvis der er problemer.

Udgangspunktet er, at det er familien, der har de bedste forudsætninger for at komme med forslag til, hvad der er bedst for barnets/den unges fremtid.

Familiens forslag danner grundlaget for udvikling af en plan for det videre arbejde med at forbedre barnets/den unges situation.

Hvem arrangerer familierådslagning?

Det gør forældrene sammen med barnet/den unge og en samordner. En samordner er en udefrakommende og neutral person, der ikke er ansat i Børne- og Familieafdelingen. Familien og samordneren gennemgår i fællesskab, hvilke familiemedlemmer, slægt og måske venner, der skal indbydes til Familierådslagningen.

Samordnerens opgave er at organisere Familierådslagningen og sammen med forældrene og barnet/den unge at finde frem til hvem, man ønsker skal deltage. Samordneren har tavshedspligt, og har ikke læst papirerne i sagen.
Det er samordneren, der leder mødet.

Hvad sker der i en familierådslagning?


Familierådslagning består af 3 dele:

 1. Første del er information.
  Børne- og Familieafdelingens sagsbehandler og eventuelle andre fagpersoner informerer kort om situationen. Forældre og barnet/den unge er på forhånd bekendt med, hvad sagsbehandleren og andre fagpersoner vil sige. Familien vil kunne stille afklarende spørgsmål.
 2. Anden del handler om, hvad familien vil gøre.
  Her sidder familie, slægt og venner alene og diskuterer. Målet er at komme frem til en plan, som er til gavn for barnet. Det kan tage en del tid, før familien kommer frem til en plan, som alle er enige om.

 3. Tredje del handler om gennemførelse af det, familien er kommet frem til.
  Når familien er kommet frem til en plan, samles familien, samordner og sagsbehandler igen. Der kan da blive en diskussion om, hvordan man bedst muligt kan sætte dét i værk, som familien er kommet frem til. Sagsbehandleren skal godkende planen.
Sidst opdateret 20/09 2017