Anbringelse uden for hjemmet

Barnet eller den unges behov kan i nogle situationer bedst tilgodeses gennem ophold uden for hjemmet. Som udgangspunkt foregår en anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung med forældrenes samtykke. Barnet eller den unge deltager i forløbet op til en anbringelse og skal høres. Hvis den unge er over 15 år kræver en anbringelse også den unges samtykke

I ganske særlige tilfælde kan det være nødvendigt af hensyn til sikringen af barnets sundhed og udvikling at anbringe barnet uden for hjemmet uden forældrenes samtykke. Beslutning herom kan kun træffes af Børn og Unge-udvalget.

Sagsbehandlerne i Børne- og Familierådgivningen har kontakten til børn og unge, når der er tale om anbringelser uden for hjemmet, og det er Børne- og Familierådgivningen, der kan træffe beslutning om anbringelserne.

Forældre til anbragte børn har ret til en støtteperson.

Hvis du ønsker at høre mere om plejefamilier og deres opgaver, kan du kontakte familieplejen i  Herlev Kommune, se familieplejen

Sidst opdateret 20/09 2017