Sundhedsundersøgelser af skolebørn

Læs mere om sundhedsundersøgelser, sundhedssamtaler og undervisning i sundhedspædagogiske emner.

De tværfaglige sundhedsteam

Tværfaglige sundhedsteam, drøfter, hvordan et barn, der vækker bekymring, bedst kan hjælpes.

Småbørnssundhedspleje og mødregrupper

Sundhedsplejerskerne tilbyder førstegangsgravide og gravide med særligt behov, et besøg før fødsel.

Børn - gode råd

Vi har samlet gode råd til dig med småbørn eller større børn, om bl.a. sund mad, farlig kemi, ulykker m.m.

Småbørns udvikling

Læs om dit barns udvikling fra 0-3 år. Bliv klogere på dit barns motoriske udvikling, småbørnsmad, m.m.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har opgaver, der udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

Børnesundhedscenteret

Herlev Kommunes tilbud om at forebygge og behandle bekymrende vægtudvikling/overvægt hos børn.

Oplæg/foredrag

Sundhedsplejen holder jævnligt oplæg og foredrag. Læs mere om oplæg og foredrag samt tilmelding her.

Børnetræningen

Rådgivning, vejledning og genoptræning af børn og unge i alderen 0-18 år med motoriske og/eller sansemotoriske udfordringer.