Pyramiden

Er et tilbud til forældre med børn i 0.-9. klasse, der vil have glæde af at trives bedre i skolen, hjemme eller begge steder.

Familiebehandling Kernen

Familiebehandling Kernen yder hjælp og støtte til familier med 0-18 årige børn.

Områdeinstitutionen Dildhaven og kontaktpersonkorps X-gruppen

Områdeinstitutionen Dildhaven er en døgninstitution for unge i alderen 13-18 år. X-gruppens kontaktpersonkorps er for unge i alderen 13-23 år.