Familiebehandling Kernen

Familiebehandling Kernen yder hjælp og støtte til familier med 0 - 18 årige.

Områdeinstitutionen Dildhaven og kontaktpersonkorps X-gruppen

Områdeinstitutionen Dildhaven er en døgninstitution for unge i alderen 13-18 år. X-gruppens kontaktpersonkorps er for unge i alderen 15-23 år.