Støttepersoner til forældre med anbragte børn

Læs mere om, tilbud til støttepersoner, til forældre med anbragte børn her

Når børn og unge begår kriminalitet

Sådan handler kommunen, når børn og unge begår kriminalitet.

Familieplejen

I Familieplejen arbejder vi på at finde det rette anbringelses- og aflastningstilbud til børn og unge.

Specialrådgivningen for børn og unge med handicap

Specialrådgivningen retter sig til familier, der har børn under 18 år med nedsat funktionsevne - hvilket vil sige børn og unge under 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.