Børne-, Unge- og Familierådgivningens opgaver målretter sig 0-18 årige børn og unge med behov for særlig støtte.
I Familiehuset kan familier med 0-18 årige få hjælp. Familiehuset består af Familiebehandling Kernen, kontaktpersonkorpset X-gruppen og Områdeinstitutionen Dildhaven.

Åben anonym rådgivning

Åben anonym rådgivning til børn, unge og deres forældre.

Underretning

Har du kendskab til et barn eller en ung i vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, har du pligt til at underrette.

Det Udgående Ressourceteam - herunder PPR

Herlev Kommunes Udgående Ressourceteam rummer blandt andet kommunens PPR-funktion og er et tilbud, der henvender sig til børn og unge med særlige behov og deres forældre.