Læs mere om muligheder for støtte til børn, unge og familier her og hvordan du kontakter rådgiverne.
I Familiehuset kan familier med 0-18 årige få hjælp. Familiehuset består af Familiebehandling Kernen, kontaktpersonkorpset X-gruppen og Områdeinstitutionen Dildhaven.

Underretning

Har du kendskab til et barn, der har vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, har du pligt til at underrette.

Familieplejen

I Familieplejen arbejder man på, at finde rette anbringelses og aflastningstilbud til børn og unge.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR hovedside

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er et tilbud, som henvender sig til børn og unge med særlige behov og deres forældre.

Forebyggelse og rettidig indsats

Herlev Kommunes principper for forebyggelse og rettidig indsats for de 0-18 årige