Børn-, unge- og familierådgivningens opgaver målretter sig 0-18 årige børn og unge med behov for særlig støtte.
I Familiehuset kan familier med 0-18 årige få hjælp. Familiehuset består af Familiebehandling Kernen, kontaktpersonkorpset X-gruppen og Områdeinstitutionen Dildhaven.

Underretning

Har du kendskab til et barn eller en ung i vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, har du pligt til at underrette.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR hovedside

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er et tilbud, som henvender sig til børn og unge med særlige behov og deres forældre.