I Familiehuset kan familier med 0-18 årige børn få hjælp.
Børne-, Unge- og Familierådgivningens opgaver målretter sig 0-18 årige børn og unge med behov for særlig støtte.

Åben anonym ungerådgivning

Åben anonym ungerådgivning til unge fra 13-25 år og deres forældre.

Åben anonym familierådgivning

Åben anonym familierådgivning til børn og deres forældre.

Underretning

Har du kendskab til et barn eller en ung i vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, har du pligt til at underrette.

Tilbud til børn og unge i udsatte positioner

Se oversigten over tilbud for 0-18 årige i udsatte positioner.

Det Udgående Ressourceteam og PPR

Et tilbud, der henvender sig til børn og unge med særlige behov og deres forældre.