Skoler i Herlev Kommune

Her kan du læse mere om skolerne samt specialskoletilbud i Herlev Kommune

Herlev Kommunes Ungdomsskole

Her finder du information om Ungdomsskolens aktiviteter samt Erhvervsklasse og Fokusklasse.

10. Klasse

Den stærke 10'er i Herlev er placeret på Kildegården Vest.

Modersmålsundervisning

Her kan du læse mere om Herlevs tilbud om modersmålsundervisning for undervisningspligtige børn

Ferieplan for skoleåret

Find informationer om ferie- og lukkedage for folkeskolerne i 2019 og 2020

Indskrivning til skole

Her finder du information om skoleindskrivning, overgangen fra daginstitution til SFO og skoleudsættelse

Styring og kvalitet i Herlevs folkeskoler

Værdigrundlaget for vores folkeskoler