FGU

FGU (den forberedende grunduddannelse) er en ny uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU er en uddannelse til dig, der er udviklingshæmmet, multihandicappet eller har et bevægelseshandicap