Læs om uddannelse, praktiksted eller jobstart. Find info om ansøgninger og CV samt læse-, skrive- og regneundervisning

Her kan du læse mere om særlige uddannelsestilbud

SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Formålet er, at forebygge kriminalitet og misbrug.

Hvem er vi

Her kan du læse om Herlev Kommunes kommunale ungeindsats (KUI), og hvad vi kan hjælpe dig med

Virksomhedssamarbejde

Siden 2011 har Herlev Kommune benyttet partnerskaber inden for forskellige områder. Læs mere her