Læs mere om muligheder for støtte til børn, unge og familier her og hvordan du kontakter rådgiverne.
Familiecenteret Kernen hjælper med at skabe rammer for børns og unges gode udvikling.

Underretning

Har du kendskab til et barn, der har vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, har du pligt til at underrette.

Familieplejen

I Familieplejen arbejder man på, at finde rette anbringelses og aflastningstilbud til børn og unge.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR hovedside

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er et tilbud, som henvender sig til børn og unge med særlige behov og deres forældre.

Områdeinstitutionen Dildhaven

Områdeinstitutionen Dildhaven er en døgninstitution for børn og unge i alderen 6-18 år.

Åben anonym rådgivning

Læs mere om hvor du kan få åben anonym rådgivning i Herlev Kommune og hvad de kan tilbyde.

Netværksgrupper for forældre til psykisk sårbare børn og unge

Netværksgrupper er en del af Herlev Kommunes tilbud til forældre med psykisk sårbare børn og unge

Tidlig forebyggelse - Et stærkt Herlev starter med børn og forældre

"Strategi for tidlig forebyggelse" baner vej for, at alle Herlevs børn trives og udvikler sig fra de er helt små.