Her finder du information omkring Herlev Kommunes dagtilbud, praktiske oplysninger, indskrivning og pladsanvisning.

Her finder du information omkring Herlev Kommunes tre folkeskoler, specialskole, ungdomsskole samt SFO, klubber og ungecaféer.

Rådgivning, Familiehuset, PPR og underretning.
Læs blandt andet om SSP og virksomhedssamarbejde.

Tilbudsvifte - børn og unge i udsatte positioner

Tilbud for 0-18 årige i udsatte positioner.

Forebyggelse og rettidig indsats

Principper for forebyggelse og rettidig indsats for de 0-18 årige.

Børne- og ungepolitikken

Her kan du læse Herlev Kommunes børne- og ungepolitik for de 0-18 årige